Звернення ректора ДонНТУ

Ляшок Я О

Шановні друзі!

Радий вітати вас на офіційному сайті найстарішого вищого навчального закладу Донбасу – Донецького національного технічного університету!

Історія нашого славетного університету починається з далекого 1921 року із заснування Донецького гірничого технікуму. З часом технікум було реорганізовано у гірничий інститут. Визначним для нас став 1934 рік , коли Донецький гірничий, металургійний і вуглехімічний інститути було об’єднано в єдину потужну інституцію – індустріальний інститут. Роки минали, науковий потенціал зростав та став справжнім рушієм, стимулятором науково-технічного прогресу й розвитку нашого краю. У 1960 році вищий навчальний заклад отримав назву «Донецький політехнічний інститут», а вже у 1993 році став університетом. Завдяки визначним заслугам та копіткій праці у 2001 р. ми отримали винагороду та визнання – статус національного технічного університету.

За 95 років діяльності підготовлено близько 200 тисяч висококваліфікованих фахівців, у тому числі близько 3000 для 65 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Наукові та педагогічні школи нашого університету сприяли розвитку мережі наукових установ та навчальних закладів. З використанням його наукового і кадрового потенціалу було створено Донгіпрошахт, Донецький вугільний інститут, Донбаську державну академію машинобудування (м. Краматорськ), Донбаську національну академію архітектури і будівництва (м. Макіївка).

На базі ДонНТУ було створено регіональний технічний навчальний комплекс, до складу якого входило шість інститутів (Гірництва та геології, Горлівський автомобільно-дорожній, Красноармійський індустріальний, Інститут післядипломної освіти, Інститут міжнародного співробітництва та учбово-науковий інститут «Вища школа економіки та менеджменту»), 25 факультетів, магістратура державного управління, екстернатура, аспірантура, докторантура, підготовче відділення для іноземних громадян, кафедра військової підготовки, п’ять технікумів (Горлівський, Зуївський, Харцизький, Артемівський та Костянтинівський), науково-дослідна частина, дві проблемні лабораторії, науково-технічна бібліотека, Німецька читальна зала, заснована у співпраці з Гете-інститутом, сучасний спортивний комплекс.

Викладацький корпус формують заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, заслужені винахідники, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

Науковці ДонНТУ зробили вагомий внесок у розвиток української і світової науки, збагатили її важливими фундаментальними розробками. Сформовані в університеті наукові школи в гірничій справі, металургії, машинобудуванні, геоінформатиці, енергетиці, обчислювальній техніці мають високий авторитет в Україні та за її межами.

Тривалий час ДонНТУ був членом 22 міжнародних асоціацій та організацій, серед яких  ЕUА – Асоціація європейських університетів, UICEE – Міжнародний центр інженерної освіти при ЮНЕСКО, ЕАІЕ – Європейська Асоціація міжнародної освіти, SEFI – Європейське товариство інженерної освіти та інші.

У зв’язку з наказом Міністерства освіти і науки України від 3.10.2014 р. № 1129 «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному технічному університеті» до завершення збройного конфлікту на території м. Донецьк Донецький національний технічний університет було евакуйовано для проведення освітньої діяльності на базі Індустріального інституту в м. Покровськ.

Незважаючи на реорганізацію університету нам вдалося зберегти усі напрямки підготовки, наразі до складу ДонНТУ входять Індустріальний інститут, Костянтинівський індустріальний технікум, Бахмутський індустріальний технікум, Інститут післядипломної освіти, 5 факультетів, магістратура державного управління, аспірантура, докторантура, науково-дослідна частина, проблемні лабораторії, науково-технічна бібліотека.

В університеті ведеться підготовка студентів за широким спектром спеціальностей за програмами, затвердженими МОН України.

Ми продовжуємо зміцнювати міжнародні з’язки, свідченням чого є робочі візити до Штутгартського університету, стажування у ВНЗ Німеччини, співпраця з науковцями світового рівня, участь у проекті TATU, Tempus, ГОРИЗОНТ-2020, у програмах подвійних дипломів з ФРН та Францією, яка сприяє більшій мобільності наших випускників та відкриває перед ними великі можливості.

Евакуація до маленького містечка в жодному разі не пригальмувала розвиток науки та не погіршила рівень освіти в університеті, а навпаки змусила кожного з нас мобілізувати сили, вдихнула в нас свіжу хвилю енергії та патріотизму. Ми єдині, сильні та незламні! Наша мета – забезпечення інноваційного розвитку економіки України!

 

З найкращими побажаннями
 та повагою,  ректор
Донецького національного
технічного університету
Я.О. Ляшок