Засідання №2 Вченої ради ДонНТУ

26-9-2018    Вчена рада    143   

06 вересня 2018 р. пройшло засідання №2 Вченої ради ДонНТУ.  Під час засідання було обговорено звіт про підсумки роботи Приймальної комісії у 2018,  затверджено звіти голів екзаменаційних комісій випуску фахівців з вищою освітою, внесено зміни до “Правил прийому до ДонНТУ”, “Положення про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів у ДВНЗ ДонНТУ”, “Положення про вчену раду факультету”, затверджено звіт за перший етап НДР №0118U001630 “Розробка способів поверхневого покриття елементів хімічного обладнання захисними частинками”, що виконується за договором № М/109-2018 від 02.07.2018.