Відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №9

25-5-2018    Вчена рада    218   

24 травня 2018 року відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №9. Під час засідання було розглянуто і затверджено освітньо- професійні програми підготовки бакалавра, магістра, реорганізацію кафедр, встановлено нову вартість навчання. Також було розглянуто і затверджено звіт про акредитаційний самоаналіз освітньої програми  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Костянтинівського індустріального технікуму, розглянуто питання обрання за конкурсом та присвоєння вчених звань.