07 вересня 2017 р. відбулося засідання №1 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ».

11-9-2017    Вчена рада    498   

07 вересня 2017 р. відбулося засідання №1 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ». Під час засідання розглядались результати випуску студентів, робота приймальної комісії, порядок призначення стипендій студентам ДонНТУ, виконання кафедрами та викладачами методичної роботи відповідно до розділу 3 індивідуального плану, проект наукової роботи  «Розробка методів та засобів комп’ютеризованого моніторингу й керування технологічними процесами промислових теплиць» (керівник д.т.н., доц. Вовна О.В.) для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу в 2017 році, призначення керівником науково- дослідної роботи №0117U003456 к.т.н., доцента Топорова Андрія Анатолійовича, призначення Топорова А.А. науковим керівником аспірантів, рекомендації щодо видання, клопотання Індустріального інституту, норми навчального навантаження викладачів на 2017-2018 навч.рік