ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТА

11 жовтня відбудуться вибори в органи студентського самоврядування факультетів та Університету!

Всім студентам необхідно з’явитися до виборчих дільниць, які будуть знаходитись в Великій похилій залі 3 навчального корпусу та холі напроти , 11 жовтня з 9.00 до 15.30.

 

 

Самоврядування студентів ДонНТУ – це самостійна громадська діяльність студентів, яка спрямована на захист та задоволення законних соціальних, творчих, духовних та інших інтересів студентів Донецького Націонаьного Технічного Університету, а також реалізації функцій управління університетом, визначених Положенням про Студентське самоврядування в ДонНТУ і затверджених ректором ДонНТУ

Органом студентського самоврядування в Університеті є Студентська рада ДонНТУ. Самоврядування має на меті сприяти сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків, захищати їхні законні права та інтереси, а також надавати їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку, умови для самореалізації в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентська рада ДонНТУ діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності і виражає інтереси всіх студентів університету, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У своїй діяльності студрада керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Положенням про Студентське самоврядування в ДонНТУ.

Найактуальнішим питанням для кожного студента всіх часів залишається порозуміння з адміністрацією Університету та його професорсько-викладацьким складом, і саме зв'язуючою ланкою в цій системі є Студентська рада, яка сприяє встановленню гармонійних відносин та захищає права й інтереси студентів.

Важливим аспектом у діяльності студради є пропаганда здорового способу життя, а також активного, цікавого та корисного використання вільного часу.

Студентська рада ДонНТУ плідно співпрацює зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляє університет у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях, що надає можливість у встановленні нових контактів, реалізації спільних проектів, обміну досвідом. Студентська рада ДонНТУ бере активну участь у діяльності університету та міста.

Останні новини та анонси

Інші події