Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки

Контакты

Go64xywobZQДекан факультету:

доц., к.т.н.

Тарасюк Вікторія Павлівна

pO0UDJGGP3QЗаступник декана з навчально-виховної роботи зі студентами:

к.т.н. Воропаєва Анна Олександрівна

Сучасна структура факультету включає 5 кафедр:

  • Автоматики та телекомунікацій , зав. каф. к.т.н., доц. Поцепаєв Валерій Валерійович
  • Гірничої електротехніки та автоматики к.т.н., доц. Ставицький Володимир Миколайович
  • Електронна техніка д.т.н., проф. Зорі Анатолій Анатолійович
  • Електрична інженеріяк.т.н. Колларов Олександр Юрійович
  • Мовна підготовки доц., к.п.н. Кабанець Марина Миколаївна
На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями:

Галузь знань Код та назва спеціальності
Інформаційні технології 125 Кібербезпека;
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
144 Теплоенергетика;
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка;
172 Телекомунікації та радіотехніка