Структура ВНЗ ДонНТУ

Факультети

Структурні підрозділи

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки

Перелік кафедр факультету
 • Автоматики та телекомунікацій , зав. каф., к.т.н., доц. Поцепаєв Валерій Валерійович
 • Електронної техніки зав. каф., д.т.н., доц. Вовна Олександр Володимирович
 • Електричної інженерії зав. каф., к.т.н., доц. Колларов Олександр Юрійович
 • Мовної підготовки зав. каф., к.пед.н., доц. Кабанець Марина Миколаївна
Контакти

Адреса: пл. Шибанкова, 2, аудиторія 3.206,
м. Покровськ, Донецької обл., Україна, 85300.

Телефон: +380 99 4776791

E-mail: fkitaer.dekanat@donntu.edu.ua

веб сайт: http://fkitaer.donntu.edu.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/

Гірничий факультет

Перелік кафедр факультету
 • «Охорона праці». Завідувач кафедри - д.т.н., проф. Александров С.М
 • «Розробка родовищ корисних копалин». Завідувач кафедри - д.т.н., проф. Ефремов І.О.
 • «Геодезія та будівництво підземних споруд».Завідувач кафедри - к.т.н., доц. Каменець В.І.
 • «Геологія, розвідка та збагачення корисних копалин». Завідувач кафедри - д.г-м.н., проф. Альохін В.І
 • «Історія та право». Завідувач кафедри – к.і.н., доц. Дмитрик І.О
Контакти

Телефон: +380 66 0529577

E-mail: gf@donntu.edu.ua

Кабінет: 2.215

веб сайт: https://donntu.edu.ua/gorn

Факультет машинобудування, екології та хімічних технологій

Перелік кафедр факультету
 • Кафедра прикладної механіки, завідувач кафедри к.т.н., доц. Вірич Світлана Олександрівна
 • Обладнання видобувних та переробних комплексів, завідувач кафедри к.т.н., доц. Топоров Андрій Анатолійович
 • Хімічні технології, завідувач кафедри к.т.н., доц. Збиковський Євген Іванович
 • Природоохоронна діяльність, завідувач кафедри д.т.н., проф. Костенко Віктор Климентович
Контакти

Кабінет: 1.106

Телефон: +380 50 0454064, +380 50 0832867

E-mail: mext@donntu.edu.ua

веб сайт: http://mext.donntu.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025022121421

Instagramm: https://www.instagram.com/mext_donntu/

Факультет економіки та менеджменту

Перелік кафедр факультету
 • економіки підприємства (зав. каф. – д.е.н., проф. Хобта Валентина Михайлівна);
 • економіки, обліку і опадаткування (зав. каф. – к.е.н., доц. Подлужна Н.О.);
 • управління і фінансово-економічної безпеки (зав.каф. – д.е.н., проф. Попова Ольга Юріївна ).
Контакти

Кабінет: 3.203.

Телефон: +380 50 0129176.

E-mail:  fem@donntu.edu.ua.

Web:  https://donntu.edu.ua/fem.

Факультет комп’ютерних наук і технологій

Перелік кафедр факультету
 • Комп’ютерної інженерії, зав. кафедри  д. т. н., проф. Святний Володимир Андрійович;
 • Прикладної математики та інформатики, зав. кафедри  д. т. н., проф. Дмитрієва Ольга Анатолівна;
 • Філософії, зав. кафедри д. богосл. н, к. філос. н., проф. Нікульчев Микола Олександрович
Контакти

Кабінет: 3.104

Телефон:+380 66 8374600

E-mail: fknt@donntu.edu.ua

веб сайт: fknt.donntu.edu.ua