29-3-2018       77   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Фізика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: виробничо-технологічна, проектно- конструкторська та науково-дослідна діяльність з розробки, впровадження, монтажу, налагодження, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, модернізації теплоенергетичного обладнання, установок і систем на промислових підприємствах, будовах, житлових масивах, об’єктах агропромислового комплексу, електричних станціях, об’єктах промислового виробництва, розподілу енергоносіїв; дослідження процесів тепломасообміну; підтримка комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності й екологічної безпеки.

Випускники знають: обладнання та технологічні цикли теплових і атомних електростанцій та установок; котельні установки; турбіни теплових та атомних електростанцій; режими роботи й експлуатацію теплових електростанцій; енергозберігаючі технології теплових електростанцій; автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами; проектування електростанцій; САПР теплових електростанцій; монтаж і ремонт теплових електростанцій; теплофікацію та теплові мережі.

Випускники вміють: проектувати, оптимізувати й експлуатувати тепломеханічне обладнання електростанцій та інших енергетичних об’єктів на підприємствах важкої, легкої та харчової промисловості, у комунальній сфері; здійснювати відповідні проектні, монтажні, ремонтні та налагоджувальні роботи; проектувати тепломеханічну частину електростанцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; застосовувати економіко-математичні методи для оптимізації роботи енергопідприємства; планувати та керувати ремонтом енергообладнання; проводити технічний огляд енергетичного обладнання; аналізувати фактори впливу енергетичних об’єктів на екологічну безпеку й обирати методи прогнозування екологічного становища регіону; використовувати методи моделювання з застосуванням можливостей сучасних прикладних математичних пакетів.

Основні місця працевлаштування:

  1. Об’єкти теплоенергетичної галузі (інженер-теплоенергетик, інженер- проектувальник, оператор котлів та турбін, керівник підрозділу або підприємства та ін.)
  2. Підприємства паливо-енергетичного комплексу
  3. Підприємства різного характеру діяльності (проектні, виробничі, сервісні, налагоджувальні, освітні, наукові та ін.)