ДонНТУ » Вступнику » 172-Інформаційні та телекомунікаційні мережі
Онлайн-сервіси для вступників

29-3-2018       118   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Фізика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: проектування,  моделювання, налагодження та експлуатація комутаційного, термінального та лінійного обладнання мереж мобільного (у т. ч. 4 та 5G і Wi-Fi), фіксованого телефонного зв’язку, ІТ інфраструктури підприємств, комп’ютерних, телевізійних і магістральних телекомунікаційних мереж промислових підприємств  та установ, діяльність яких пов’язана із  застосовуванням сучасних програмно-технічних засобів та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Випускники знають: принципи створення програмного забезпечення для елементів (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо; методи та інструментальні засоби вимірювання параметрів та робочих характеристик телекомунікаційних та інфокомунікаційних систем та мереж; принципи побудови та цифрову ієрархію сучасних мереж електрозв’язку; еталонну модель цифрової мережі зв’язку, сучасні інформаційні мережні протоколи та стандарти; технології передачі транспортних мереж і мереж доступу; принципи інтеграції мережних технологій в концепцію Інтернету речей; обладнання сучасних цифрових систем комутації; конструкцію багатофункціональних терміналів.

Випускники вміють: проводити розрахунки елементів телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, проектувати, в т.ч. схемотехнічно нові (модернізувати існуючі) елементи (модулі, блоки, вузли) телекомунікаційних та радіотехнічних систем, систем телевізійного й радіомовлення тощо, розробляти та моделювати у пакетах NetCracer, OpNet, CiscoPacketTracer перспективні телекомунікаційні системи та мережі, налагоджувати,  експлуатувати та адмініструвати обладнання систем комутації; діагностувати й усувати несправності в комутаційному та термінальному обладнанні; користуватися контрольно-випробувальною апаратурою спеціалізованих інфокомунікаційних мереж в тому числі промислового призначення.

Основні місця працевлаштування: підприємства та компанії у галузі телекомунікацій та ІТ-технологій, включаючи діяльність у сферах проводового, безпроводового (мобільного та супутникового) електрозв’язку та іншу діяльність електрозв’язку (посади інженера зв’язку, диспетчера електрозв’язку, диспетчера поштового зв’язку, техніка електрозв’язку, техніка з радіолокації, фахівця інфокомунікацій, розробника телекомунікаційних і інформаційнокомп’ютерних систем і мереж, радіоелектронних систем, розробника і тестувальника програмного забезпечення систем телекомунікацій.)