29-3-2018       175   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 054 Соціологія

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Небюджетна конкурсна пропозиція – вступники рекомендуються до зарахування тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Історія України

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Географія / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: соціальні групи та соціальні інститути, суспільні процеси та явища, економіка та суспільство, соціальні комунікації, методи збору й обробки соціологічної інформації, методологія соціального пізнання.

Випускники знають: теоретичні основи соціології; принципи співвідношення методології та методів соціологічного пізнання; методики та технології створення та використання моделей прогнозування соціальних явищ; інноваційні технології в практиці соціологічної роботи.

Випускники вміють: застосовувати методики та техніки проведення соціологічного дослідження; використовувати комп’ютерні технології для обробки соціологічної інформації; розробляти та використовувати соціологічний інструментарій для діагностики різних видів соціальної
діяльності; налагоджувати контакти з клієнтами-респондентами; проводити анкетування й інтерв’ювання; представляти результати своїх досліджень; ставити дослідницькі проблеми; описувати емпіричні результати.

Основні місця працевлаштування:

  • аналітичні та соціологічні центри
  • консалтингові компанії
  • кадрові служби
  • рекламні компанії
  • засоби масової інформації
  • органи державної влади
  • науково-дослідні організації тощо.