29-3-2018       140   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Автоматики та телекомунікацій

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Фізика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: математичне моделювання автоматизованих систем, метрологічне забезпечення та обслуговування технічних засобів автоматизації та виконавчих пристроїв, проектування багаторівневих систем керування, формування баз даних по технологічним процесам та їх візуалізації, створення автоматизованих робочих місць оператора на основі SCADA-систем, розробка прикладного програмного забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.

Випускники знають: методи та інструментальні засоби побудови комплексних систем управління технологічними процесами; принципи створення спеціалізованого програмного забезпечення для промислових логічних контролерів; принцип дії сучасних датчиків, частотних перетворювачів, сервоприводів; протоколи, технології та стандарти промислових інформаційних мереж.

Випускники вміють: програмувати та працювати в комп’ютерних мережах; обирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей та режимів роботи обладнання; виконувати розробку математичних моделей автоматизованих систем для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій; аналізувати принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів, принципи роботи і типи стандартних первинних перетворювачів та їх метрологічні характеристики; аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; проектувати багаторівневі системи керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації, а також створення автоматизованих робочих місць оператора на основі SCADA-систем; розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.

Основні місця працевлаштування: промислові підприємства, спеціалізовані установи, діяльність яких пов’язана з застосовуванням сучасних програмно-технічних засобів та комп’ютерно-інтегрованих технологій для проектування, моделювання, дослідження та експлуатації систем автоматизації, електронної та комп’ютерної техніки, інформаційних технологій.