ДонНТУ » Вступнику » 123-Мобільні та вбудовані системи*
Онлайн-сервіси для вступників

29-3-2018       125   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Комп’ютерної інженерії

Обчислити Конкурсний бал

Небюджетна конкурсна пропозиція – вступники рекомендуються до зарахування тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Історія України

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Математика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності:  

Розробка універсальних адаптивних додатків для веб-середовища та сучасних мобільних платформ.

Створення комплексних програмних рішень.

Випускники знають:

Патерни проектування архітектури веб-додатків.

Принципи та засоби проектування, розробки та тестування систем на базі мікроконтролерів.

Особливості сучасних веб-технологій та стандартів передачі та збереження інформації.

Випускники вміють: 

Проектувати системи інформаційної та технічної діагностики.

Проектувати та реалізувати клієнтську та серверну архітектури веб-систем;

Застосовувати методи та інструментальні засоби паралельних обчислень і програмування

Основні місця працевлаштування

в компаніях з розробки крос-платформного забезпечення; в компаніях зі створення мобільних та вбудованих систем; в компаніях по створюванню інтерактивних Web-додатків.