ДонНТУ » Вступнику » 152-Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології
Онлайн-сервіси для вступників

29-3-2018       239   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Фізика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: розробка сучасних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем, а також їх модулів; обґрунтування технічного супроводу зі впровадження інформаційно-вимірювальних систем до виробництва; реалізації апаратно-програмного забезпечення інформаційновимірювальних систем із використанням сучасних сенсорних, мікропроцесорних, комп’ютеризованих та інфокомунікаційних технологій; принципи розрахунку метрологічних характеристик інформаційновимірювальних систем різного рівня складності; інженерне проектування сучасних інформаційно-вимірювальних систем; налаштування інформаційновимірювальних систем у виробничих умовах; оцінка якості засобів вимірювальної техніки; метрологічне забезпечення, стандартизація та керування якістю продукції.

Випускники знають: сенсорні технології; сучасні методи агрегації та обробки вимірювальної інформації; математичні основи аналізу вимірювальної інформації; системи автоматичного моніторингу та керування технологічними процесами; принципи побудови й експлуатації комп’ютеризованих та інформаційно-вимірювальних систем; сучасні тенденції розвитку теоретичної, прикладної й законодавчої метрології; тенденції розвитку кваліметрії, стандартизації й сертифікації.

Випускники вміють: аналізувати процеси у вимірювальних пристроях та системах; забезпечувати задані режими роботи, використовувати та експлуатувати пристрої інформаційно-вимірювальної техніки; вирішувати задачі оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва вимірювальних пристроїв та систем; проводити експериментальні дослідження властивостей матеріалів та компонентів вимірювальної техніки; обґрунтовувати заходи з впровадження стандартів і технічних вимог на продукцію; обирати та застосовувати схеми сертифікації; створювати, впроваджувати та керувати системами якості.

Основні місця працевлаштування: перевагами наших випускників є універсальність та адаптивність професійної підготовки, що дає можливість подальшого працевлаштування в різних галузях промисловості, бізнесу, науки і техніки, а саме:

  1. Державні установи метрологічної служби України та їх філії;
  2. Центри метрології та стандартизації;
  3. Відділи метрології та КІПіА різних промислових підприємств;
  4. Заклади охорони здоров’я та екологічного моніторингу довкілля;
  5. Віддалені місця роботи зі залученням інноваційних фондів за участю іноземних організацій;
  6. Заклади, які спеціалізуються на питаннях із захисту прав споживачів і якості продукції.