29-3-2018       280   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Прикладної математики та інформатики

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Фізика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності:  

 • Аналітика комп’ютерних систем.
 • Тестування програмного забезпечення.
 • Розробка дизайну та функціоналу Web-орієнтованих систем.
 • Адміністрування, налаштування та підтримка баз даних та знань.
 • Проектування, розробка, впровадження та підтримка ІТ проектів.

Випускники знають:

 • Принципи та засоби моделювання складних систем.
 • Основні засади комп’ютерного дизайну.
 • Принципи та засоби екологічного та економічного моніторингу.
 • Принципи та засоби організації технологічного процесу функціонування інформаційних середовищ і баз даних.
 • Методи та засоби  розробки Web-орієнтованих систем.
 • Основні засади організації роботи та керування колективами розробників та тестувальників ІТ проектів.

Випускники вміють: 

 • Проектувати та розробляти адаптивні прогнозуючі і управляючі системи.
 • Проектувати та розробляти системи розподіленого інтелекту.
 • Проектувати системи технічної діагностики.
 • Проектувати та розробляти сучасні прикладні пакети, баз даних і знань.
 • Програмно проектувати сучасні інформаційні середовища, баз даних і знань з застосуванням інтерактивних, паралельних та Cloudy- технологій.

Основні місця працевлаштування

ІТ компанії, що займаються організацією, проектуванням, розробкою Web-орієнтованих систем, систем екологічного та економічного моніторингу, баз даних та знань, систем розподіленого інтелекту, адаптивних, експертних та управляючих систем.

Державні заклади, які потребують впровадження інформаційних технологій в задачах управління та прийняття рішень, а також інші заклади, пов’язані з інформаційними технологіями.