29-3-2018       202   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Комп’ютерної інженерії

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Фізика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності:  

Проектування і розробка комп’ютерних систем.

Проектування, налагодження та підтримка комп’ютерних обчислювальних мереж.

Випускники знають:

Принципи та засоби проектування та моделювання розподілених систем.

Принципи та засоби проектування і розробки компонентів інформаційно-обчислювальних і комп’ютерних систем.

Концепції організації процесів, потоків та завдань, основи синхронізації паралельних програм.

Принципи та засоби розробки мережевої інфраструктури

Випускники вміють: 

Проектувати та впроваджувати апаратні засоби обчислювальної техніки та інтелектуальних комп’ютерних систем

Проектувати та розробляти розподілені системи.

Проектувати та розробляти системи реального часу .

Основні місця працевлаштування

В компаніях з розробки апаратного забезпечення; в провідних німецьких науково-дослідницьких центрах динаміки складних технічних систем; в організаціях з обслуговування кластерів та BigData – систем; в компаніях з забезпечення інформаційної безпеки; в компаніях-інтеграторах.