29-3-2018       275   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Небюджетна конкурсна пропозиція – вступники рекомендуються до зарахування тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Історія України

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Географія / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Спеціальність: 033 – ФІЛОСОФІЯ

Види професійної діяльності: викладацька діяльність; консультативна діяльність у різних галузях науки, освіти та культури; робота в експертних співтовариствах і структурах громадського суспільства, в органах соціальної підтримки й адаптації населення, у засобах масової інформації.

Випускники знають: сучасний стан і сучасні проблеми філософії; повний курс історії філософії; історію філософії України; історію філософії Росії; практичну та теоретичну філософію; логіку (традиційну, класичну та некласичну); історію релігій.

Випускники вміють: аналізувати історичні процеси, події, факти; використовувати концептуальні знання для розв’язання нескладних стандартних задач і проблем галузі; оперувати основними поняттями та категоріями філософії; використовувати теорії, принципи, методи та поняття філософських і гуманітарних наук у навчанні та професійній діяльності; доносити до нефахівців інформацію про провідні філософські ідеї, проблеми та їх рішення, а також власний досвід у галузі професійної діяльності; здійснювати моніторинг сучасних філософських проблем і наукових тенденцій з їх вивчення та розв’язання тощо.

Основні місця працевлаштування: 

  • Установи науки, культури та освітні заклади (науковий та науково-педагогічний співробітник, просвітницька діяльність) 
  • Дослідницькі та аналітичні центри з питань філософії, історії, соціології, релігієзнавства 
  • Департаменти та відділи органів державної влади з питань культури, освіти, молоді та ін. 
  • Заклади культури 
  • Засоби масової інформації 
  • Видавничі органи тощо.