ДонНТУ » Вступнику » 171-Електронні пристрої та системи; Біомедичні пристрої та системи
Онлайн-сервіси для вступників

29-3-2018       335   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 171 Електроніка

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Фізика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Біомедичні пристрої та системи

Види професійної діяльності: комп’ютерне та імітаційне моделювання біомедичних пристроїв і систем; теоретичні та експериментальні дослідження в галузі електронної та біомедичної техніки; проектування та конструювання біомедичних пристроїв і систем різної архітектури та функціонального призначення; розробка та дослідження апаратного та програмного забезпечення комп’ютеризованих і мікропроцесорних пристроїв і систем для біомедичної галузі; розробка та експлуатація інтелектуальних систем біомедичної діагностики.

Випускники знають: комп’ютерні інформаційні технології; теоретичні та практичні основи біофізики та біоелектричних процесів; сучасні методи і засоби медичної діагностики; наукові основи технічного супроводу та дослідженнях біомедичних електронних пристроїв і систем; мови програмування високого рівня та мікропроцесорної техніки; методи розрахунку, аналізу та синтезу сучасних біомедичних пристроїв і систем; методи та засоби розробки прикладного програмного забезпечення для інтелектуальних біомедичних систем.

Випускники вміють: оцінювати працездатність пристроїв фізичної та біомедичної електроніки; використовувати методи та засоби комп’ютерного моделювання та оптимізації біомедичних електронних систем для розробки автоматизованих та роботизованих комплексів діагностики; застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології; вирішувати задачі оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва електронних біомедичних пристроїв та систем; оцінювати проблемні ситуації та недоліки у виробництві чи експлуатації електронної біомедичної техніки; створювати, експлуатувати й підтримувати системи комп’ютерної біомедичної діагностики.

Основні місця працевлаштування: перевагами наших випускників є універсальність та адаптивність професійної підготовки, що дає можливість подальшого працевлаштування в різних галузях промисловості, бізнесу, науки і техніки, а саме:

  1. Науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України;
  2. Заклади біомедичної діагностики різної форми власності;
  3. Віддалені місця роботи зі залученням інноваційних фондів за участю іноземних організацій;
  4. Заклади, які спеціалізуються на питаннях із технічного обслуговування та надання консультаційних послуг у галузі розробки, експлуатації та діагностики біомедичних пристроїв і систем різного функціонального призначення.

Електронні пристрої та системи

Види професійної діяльності: теоретичні та експериментальні дослідження в галузі електроніки; математичне та комп’ютерне моделювання електронних пристроїв і систем; проектування та конструювання комп’ютеризованих електронних приладів та інформаційно-вимірювальних систем; розробка та дослідження апаратного та програмного забезпечення комп’ютеризованих і мікропроцесорних пристроїв і систем; розробка та експлуатація інтелектуальних (комп’ютеризованих) систем силової електроніки для перетворення електричної енергії та керування в енергетиці, транспорті, оборонному комплексі й промисловості, зокрема, металургійній та гірничій.

Випускники знають: аналогову й цифрову схемотехніку; комп’ютерні інформаційні технології; мови програмування високого рівня та мікропроцесорної техніки; методи розрахунку, аналізу та синтезу сучасних електронних пристроїв і систем; принципи дії пристроїв і систем перетворення електричних сигналів; збору, обробки та відображення інформації; методи та засоби розробки прикладного програмного забезпечення для інтелектуальних електронних і комп’ютерних систем.

Випускники вміють: застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології; аналізувати процеси у електронних пристроях і системах; визначати оптимальні параметри компонентів засобів електронної техніки; вирішувати задачі оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва електронних пристроїв і систем; оцінювати функціонування електронних приладів, пристроїв і систем; оцінювати проблемні ситуації та недоліки у виробництві чи експлуатації електронної техніки; створювати, експлуатувати й підтримувати системи комп’ютерного забезпечення інженерної, комерційної та управлінської діяльності; займатися маркетингом електронної техніки.

Основні місця працевлаштування: перевагами наших випускників є універсальність та адаптивність професійної підготовки, що дає можливість подальшого працевлаштування в різних галузях промисловості, бізнесу, науки і техніки, а саме:

  1. Науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України;
  2. Відділи електроніки та КІПіА підприємств різної форми власності;
  3. Віддалені місця роботи зі залученням інноваційних фондів за участю іноземних організацій;
  4. Заклади, які спеціалізуються на питаннях із технічного обслуговування та надання консультаційних послуг у галузі електронної техніки.