171-Електронні пристрої та системи; Біомедичні пристрої та системи

29-3-2018       264   

Вступ на основі ЗНО

Перший конкурсний предмет(обов'язковий): Українська мова та література

Другий конкурсний предмет(обов'язковий): Математика

Третій конкурсний предмет(на вибір): Фізика / Іноземна мова

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 171 Електроніка

Факультет:

Кафедра:

ОС бакалавр

Кваліфікація випускника бакалавр з електроніки; технічний фахівець у галузі електроніки та телекомунікацій.

Вид професійної діяльності:

  •  теоретичні та експериментальні дослідження в галузі електроніки;
  •  математичне та комп’ютерне моделювання електронних пристроїв і систем;
  •  проектування та конструювання комп’ютеризованих електронних приладів та інформаційно-вимірювальних систем;
  •  розробка та дослідження апаратного та програмного забезпечення комп’ютеризованих і мікропроцесорних пристроїв і систем;
  •  розробка та експлуатація інтелектуальних (комп’ютеризованих) систем силової електроніки для перетворення електричної енергії та керування в енергетиці, промисловості й транспорті.

Область працевлаштування

Працевлаштування: науково-дослідні центри та безпосередньо на виробництві: інженер-конструктор; інженер-мікроелектроніки, інженер-схемотехнік, інженер-електронник, монтажник електроустаткування, наладчик електронного, програміст-розробник.

Молоді фахівці мають 100%-вий показник працевлаштування в Україні, кращі з них знаходять робочі місця в провідних європейських фірмах електронного профілю, таких як Philips, Siemens і т.д., працюють за фахом в США, Канаді та багатьох інших розвинених країнах.

Додаткова інформація:

На кафедрі електронної техніки на високому рівні розвинена науково-дослідна діяльність. Провідні викладачі університету керують науковою роботою студентів, які щорічно виступають на науково-технічних конференціях різних рівнів, в тому числі міжнародних. Регулярно кращі студенти стають володарями державних стипендій та стипендій українських і закордонних компаній.

ОС магістр

Кваліфікація випускника магістр з електроніки; науковий співробітник з електроніки; інженер у галузі електроніки та телекомунікацій.

Види професійної діяльності:

  •  фундаментальні та прикладні наукові дослідження щодо створення сучасних науково-практичних технологій в області електроніки та телекомунікацій;
  •  розробка методів і засобів аналізу та синтезу електронних пристроїв і систем широкого практичного використання, а також спеціалізованих комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем;
  •  використанні методів розрахунку, моделювання та проектування для розробки, оптимізації та реалізації науково-технічних проектів;
  •  виконання статистичну обробку великих обсягів інформації з подальшим коректуванням і оптимізацією програми та методики натурних випробувань;
  •  організація роботи колективів виконавців в області наукових досліджень, проектування, розробки, аналізу, синтезу, тестування та оптимізації електронних і телекомунікаційних систем і комплексів.

Область працевлаштування

Випускники працюють на посадах, які пов’язані з науково-дослідної та науково-педагогічною діяльністю в області створення, дослідження та впровадження електронних і телекомунікаційних пристроїв, систем і мереж. Посади в дослідних групах в університетах і науково-дослідних організаціях різних форм власності. Відповідні робочі місця в фінансових інститутах (наукові дослідження та керування), в промисловості та бізнесі.

Здобувач другого науково-освітнього рівня, який пройшов підготовку за цією програмою та отримав диплом магістра може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном для отримання наукового ступеня доктора філософії.

Додаткова інформація:

Високий кваліфікаційний рівень викладачів (на кафедрі працює 2 професори, доктори технічних наук і 4 доцента, кандидата технічних наук) з великим досвідом практичної роботи. Високий рівень забезпечення студентів сучасними навчально-методичними засобами (колективом кафедри підготовлено більше 20 підручників і навчальних посібників, більше 10 монографій) з основних дисциплін спеціальності, за якими і проводяться практикуми та лабораторні заняття, впроваджуються інтерактивні методи освіти. Кафедра електронної техніки має у розпорядження дві сучасних лабораторії, в яких виконуються як лабораторний практикум, так і науково-дослідні роботи студентів і викладачів.