ДонНТУ » Вступнику » 172-Телекомунікації та інформаційна безпека*
Онлайн-сервіси для вступників

3-1-2019       125   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Небюджетна конкурсна пропозиція – вступники рекомендуються до зарахування тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Історія України

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Географія / Математика

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: розробка політик інформаційної безпеки та систем комплексного захисту ІТ-інфраструктури підприємств та установ; проектування та обслуговування захищених інформаційних, телекомунікаційних, інфокомунікаційних мереж та систем зв’язку; систем мобільного та безпроводового зв’язку; промислових мереж та ІТ-

інфраструктури підприємств і установ; систем ІоТ та ІІоТ; мереж радіозв’язку, телебачення та радіомовлення; мереж спеціального зв’язку та захищених каналів зв’язку; підсистем телеметричного управління безпілотними літальними апаратами та автомобілями; впровадження інноваційних методів та технологій інформаційної безпеки мереж зв’язку на підприємствах, в установах і організаціях.

Випускники знають: основні прийоми захисту інформаційних та телекомунікаційних мереж; принципи створення спеціалізованого програмного забезпечення для телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та промислових мереж; методи та інструментальні засоби моніторингу ключових параметрів надійності, достовірності та цілісності мереж зв’язку та інформації, що ними передається; принципи побудови сучасних мереж електрозв’язку; еталонну модель цифрової мережі зв’язку; протоколи, технології та стандарти мереж; стеки протоколів зв’язку; конвергенті, мультисервісні та інтегровані системи передачі даних та трафіку реального часу; актуальний склад активного та пасивного устаткування, а також обладнання доступу.

Випускники вміють: проводити аудит систем мережної безпеки; здійснювати аналітичні розрахунки структури мереж; моделювати основні параметри систем телекомунікацій та підсистем захисту, управління та моніторингу; підбирати необхідний склад апаратний та програмних засобів для реалізації мереж на базі визначеного технічного завдання; проектувати складні мультисервісні мережі; налаштовувати телекомунікаційне обладнання та системи захисту; створювати програмно конфігуровані мережі; адмініструвати мережні платформи з використанням різних операційних систем.

Основні місця працевлаштування: відділи інформаційної та кібербезпеки; компанії-розробники та інтегратори систем зв’язку та комунікацій; ІТ-компанії; підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю; органи стандартизації та сертифікації засобів зв’язку; компанії розробники програмного забезпечення для мережного устаткування; оператори мобільного та фіксованого зв’язку; Інтернет провайдери; банківські та фінансові установи; науково-дослідні інститути та компанії, що спеціалізуються на розробці апаратних та програмних систем захисту та радіоелектронної боротьби.