ДонНТУ » Вступнику » 141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Онлайн-сервіси для вступників

15-1-2019       174   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Фізика / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: виробничо-технологічна, проектно-конструкторська та науково-дослідна діяльність з розробки, впровадження, монтажу, налагодження, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, модернізації електроенергетичного обладнання, установок і систем на промислових підприємствах, будовах, житлових масивах, об’єктах агропромислового комплексу, електричних станціях, об’єктах промислового виробництва, розподілу енергоносіїв; проектування, уведення в експлуатацію, обслуговування, ремонт і модернізація електрообладнання металургійних комплексів, ліфтів, кранів та інших електротранспортних механізмів, автоматизованих ліній харчової промисловості, одним словом – усього, що рухається виготовляє продукцію та створює комфортні умови для життєдіяльності людини на базі електроенергії.

Випускники знають: обладнання та технологічні цикли електростанцій та установок; режими роботи й експлуатацію розподільчих мереж; енергозберігаючі технології в електроенергетиці; автоматизовані системи управління електротехнічними та електромеханічними процесами; проектування електростанцій та підстанцій; САПР; монтаж і ремонт електрообладнання.

Випускники вміють: проектувати, оптимізувати й експлуатувати електромеханічне та електротехнічне обладнання енергетичних об’єктів на підприємствах важкої, легкої та харчової промисловості, у комунальній сфері; здійснювати відповідні проектні, монтажні, ремонтні та налагоджувальні роботи; проектувати електричні мережі за допомогою систем автоматизованого проектування; застосовувати економіко-математичні методи для оптимізації роботи енергопідприємства; планувати та керувати ремонтом енергообладнання; проводити технічний огляд енергетичного обладнання; аналізувати фактори впливу енергетичних об’єктів на екологічну безпеку й обирати методи прогнозування екологічного становища регіону; використовувати методи моделювання з застосуванням можливостей сучасних прикладних математичних пакетів.

Основні місця працевлаштування:

  1. Об’єкти енергетичної галузі (Інженер-електрик в енергетичній сфері, інженер-енергетик, інженер-конструктор (електротехніка) та ін.).
  2. Підприємства паливо-енергетичного комплексу.
  3. Підприємства різного характеру діяльності (проектні, виробничі, сервісні, налагоджувальні, освітні, наукові та ін.).