ДонНТУ » Вступнику » 076-Організація та економіка підприємницької діяльності*
Онлайн-сервіси для вступників

3-1-2019       144   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Економіка підприємства

Обчислити Конкурсний бал

Небюджетна конкурсна пропозиція – вступники рекомендуються до зарахування тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Історія України

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Географія / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: особливості організації плановоекономічної діяльності підприємства, виробничих процесів,
внутрішньогосподарських виробничих відносин; способи планування
виробничої та фінансової діяльності підприємства, способи планування та
контролю оплати праці; методи проведення економічного аналізу й оцінки
результатів діяльності підприємства тощо Передбачає подальшу підготовку за
магістерськими спеціалізацією – «Економіка підприємства».
Випускники знають: особливості організації планово-економічної
діяльності підприємства, виробничих процесів, внутрішньогосподарських
виробничих відносин; способи планування виробничої та фінансової діяльності
підприємства, способи планування та контролю оплати праці; методи
проведення економічного аналізу та оцінки результатів діяльності підприємства
тощо.
Випускники вміють: формувати та обробляти інформаційну базу
аналізу діяльності підприємства; опрацьовувати параметри становища
підприємства порівняно з конкурентами, визначати конкурентні переваги;
розробляти загальні та функціональні стратегії підприємства, проводити їх
ресурсне обґрунтування; визначати економічну ефективність проектів,
розробляти бізнес плани; виявляти та встановлювати можливості оптимізації
матеріальних ресурсів підприємства; розробляти системи мотивації й оплати
праці персоналу; збирати та систематизувати інформацію про стан виконання
планових завдань; вести управлінський облік витрат; готувати статистичну
звітність підприємства; складати первинну звітність підрозділів підприємства та
інше.
Основні місця працевлаштування:

  • Економічні служби та відділи підприємств різних форм власності,
    фінансові установи (економіст, економіст-аналітик та ін.)
  •  Департаменти (відділи) економіки органів Державної влади
  •  Наукові та освітні заклади тощо.