Розмір плати за навчання 2017 р.

Відповідно до п.п. 6,7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», на підставі рішення Вченої ради університету від 25.05.2017 р. (протокол № 12) про встановлення вартості навчання за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб для студентів набору 2017 р.

Спеціальність

Вартість навчання

денна форма

Заочна форма

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

12600

7710

Галузеве машинобудування

10900

6620

Геодезія  та землеустрій

12600

7710

Гірництво

12600

7710

Екологія

10900

6620

Економіка

13400

8250

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

12600

7710

Електроніка

12600

7710

Інженерія програмного забезпечення

13800

8550

Кібербезпека

12600

7710

Комп’ютерна інженерія

13800

8550

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

13800

8550

Маркетинг

13400

8250

Матеріалознавство

10900

6620

Менеджмент

13400

8250

Металургія

10900

6620

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

12600

7710

Науки про Землю

10900

6620

Облік і оподаткування

13400

8250

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13400

8250

Прикладна механіка

10900

6620

Публічне управління та адміністрування

13400

8250

Соціологія

12600

Телекомунікації та радіотехніка

12600

7710

Теплоенергетика

12600

7710

Технології захисту навколишнього середовища

10900

6620

Філософія

12600

7690

Фінанси, банківська справа та страхування

13400

8250

Хімічні технології та інженерія

10900

6620

Спеціальність

Вартість навчання

денна форма

Заочна форма

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13050

7960

Галузеве машинобудування

11000

6850

Геодезія  та землеустрій

13050

7960

Гірництво

13050

7960

Екологія

11000

6850

Економіка

13900

7300

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

13050

7960

Електроніка

13050

7960

Інженерія програмного забезпечення

14200

8760

Комп’ютерна інженерія

14200

8760

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

14200

8760

Маркетинг

13900

7300

Науки про Землю

11000

6850

Облік і оподаткування

13900

7300

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13900

7300

Прикладна механіка

11000

6850

Телекомунікації та радіотехніка

13050

7960

Теплоенергетика

7960

Технології захисту навколишнього середовища

11000

6850

Філософія

13050

7960

Фінанси, банківська справа та страхування

13900

7300

Хімічні технології та інженерія

11000

6850

Спеціальність

Вартість навчання

денна форма

Заочна форма

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

18400

Галузеве машинобудування

15900

7850

Геодезія та землеустрій

9100

Геодезія  та землеустрій

18400

Гірництво

18400

9100

Екологія

15900

7850

Економіка

19800

9750

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

18400

9100

Електроніка

18400

9100

Інженерія програмного забезпечення

20300

Комп’ютерна інженерія

20300

10000

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

20300

10000

Маркетинг

19800

Матеріалознавство

15900

Менеджмент

19800

9750

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

18400

9100

Науки про Землю

15900

Облік і оподаткування

19800

9750

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

19800

9750

Прикладна механіка

15900

7850

Публічне управління та адміністрування

19800

9750

Релігієзнавство

18400

Телекомунікації та радіотехніка

18400

9100

Теплоенергетика

18400

9100

Фінанси, банківська справа та страхування

19800

9750

Фінанси, банківська справа та страхування (1,9 міс.)

19800

Хімічні технології та інженерія

15900

7850