Вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів у ДонНТУ

7-11-2018    Працівникам , Преміум-новина    115   

Проблема підготовки висококваліфікованих кадрів технічного профілю, які повинні бути конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках праці в умовах динамічних перетворень сьогодення, є особливо актуальною. Тому навчальні плани, програми та й сам навчальний процес у вищих технічних навчальних закладах повинні завжди відповідати поставленим завданням.  

Особливо це стосується фундаментального предмета «Фізика», тому що в навчальних закладах технічного профілю вона є базовою дисципліною для вивчення професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, таких як електро- та радіотехніка, теплотехніка, гідродинаміка, деталі машин і механізмів, контрольно-вимірювальні прилади тощо.

Для майбутньої професійної діяльності спеціалістів технічних спеціальностей важливе значення відіграє уміння грамотно використовувати сучасне виробниче обладнання, правильно проводити різноманітні вимірювання, здійснювати експериментальні дослідження. У зв’язку з цим і враховуючи експериментальний характер фізики як науки, так і навчального предмета, виключного значення набуває фізичний експеримент. При цьому лабораторні роботи з фізики, передбачені програмою, доцільно проводити у формі практикуму. Це обумовлено наявністю необхідного обладнання у кабінетах фізики закладів вищої освіти ІV рівня акредитації та потребою підготовки студентів до виконання лабораторних практикумів із професійно орієнтованих дисциплін, адаптації до подальшого навчання у вищій  школі.

Проведення лабораторних робіт у формі фізичного практикуму забезпечує більш ґрунтовну підготовку студентів до виконання кожної роботи. Вищий рівень самостійності при цьому дозволяє здійснювати індивідуальний, диференційований підхід до кожного зі студентів.

Саме тому для виконання цієї задачі ми звернулися до членів Вченої ради Донецького національного технічного університету з клопотанням укомплектувати кабінет фізики сучасним обладнанням. Наразі студенти мають змогу виконувати лабораторні роботи з різних розділів фізики, як-от: механіка, молекулярна фізика, електростатика та постійний струм, електромагнетизм, хвильова та квантова оптика, ядерна фізика тощо. Таким чином, лабораторний практикум із фізики виконується студентами в повному обсязі.

Дякуємо всім членам Вченої ради та особисто ректору Ярославу Олександровичу Ляшку за можливість працювати разом зі студентами у новій сучасній лабораторії з фізики.

Колектив кафедри вищої математики та фізики ДонНТУ

, , ,