Розмір плати за навчання 2016 р.

Вартість навчання для студентів набору 2016 р., в гривнях, відповідно до наказу № 216-03 від 16.06.2016 р, складає:

    • Для студентів денної форми, що навчаються за програмами підготовки бакалавра за рахунок юридичних або фізичних осіб:
Напрям підготовки За весь термін навчання I курс II курс III курс IV курс
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 37750 8750 9210 9670 10120
Галузеве машинобудування 32550 7610 7960 8310 8670
Геодезія  та землеустрій 37750 8750 9210 9670 10120
Гірництво 37750 8750 9210 9670 10120
Екологія 32550 7610 7960 8310 8670
Економіка 40400 9800 10000 10200 10400
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 37750 8750 9210 9670 10120
Електроніка 37750 8750 9210 9670 10120
Інженерія програмного забезпечення 43200 10100 10600 11000 11500
Кібербезпека 37750 8750 9210 9670 10120
Комп’ютерна інженерія 43200 10100 10600 11000 11500
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 43200 10100 10600 11000 11500
Маркетинг 40400 9800 10000 10200 10400
Матеріалознавство 32550 7610 7960 8310 8670
Менеджмент 40400 9800 10000 10200 10400
Металургія 32550 7610 7960 8310 8670
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 32550 7610 7960 8310 8670
Науки про Землю 32550 7610 7960 8310 8670
Облік і оподаткування 40400 9800 10000 10200 10400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 32550 7610 7960 8310 8670
Прикладна механіка 32550 7610 7960 8310 8670
Публічне управління та адміністрування 40400 9800 10000 10200 10400
Соціологія 37750 8750 9210 9670 10120
Телекомунікації та радіотехніка 37750 8750 9210 9670 10120
Теплоенергетика 37750 8750 9210 9670 10120
Технології захисту навколишнього середовища 32550 7610 7960 8310 8670
Філософія 37750 8750 9210 9670 10120
Фінанси, банківська справа та страхування 40400 9800 10000 10200 10400
Хімічні технології та інженерія 32550 7610 7960 8310 8670

 

Напрям підготовки Нормативний термін підготовки Скорочений термін підготовки
За весь термін навч. I курс II курс III курс IV курс За весь термін навч. I курс II курс III курс
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 26400 6450 6550 6650 6750 15800 4700 5300 5800
Галузеве машинобудування 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Геодезія  та землеустрій 26400 6450 6550 6650 6750 15800 4700 5300 5800
Гірництво 26400 6450 6550 6650 6750 15800 4700 5300 5800
Екологія 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Економіка 26700 6000 6450 6900 7350 16000 5850 6400 3750
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 26400 6450 6550 6650 6750 15800 4700 5300 5800
Електроніка 26400 6450 6550 6650 6750 15800 4700 5300 5800
Інженерія програмного забезпечення 28200 6600 6900 7200 7500 16900 5400 5650 5850
Кібербезпека 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Комп’ютерна інженерія 28200 6600 6900 7200 7500 16900 5400 5650 5850
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 28200 6600 6900 7200 7500 16900 5400 5650 5850
Маркетинг 26700 6000 6450 6900 7350 16000 5850 6400 3750
Матеріалознавство 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Менеджмент 26700 6000 6450 6900 7350 16000 5850 6400 3750
Металургія 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Науки про Землю 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Облік і оподаткування 26700 6000 6450 6900 7350 16000 5850 6400 3750
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Прикладна механіка 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Публічне управління та адміністрування 26700 6000 6450 6900 7350 16000 5850 6400 3750
Телекомунікації та радіотехніка 26400 6450 6550 6650 6750 15800 4700 5300 5800
Теплоенергетика 26400 6450 6550 6650 6750 15800 4700 5300 5800
Філософія 24900 5850 6050 6350 6650 14900 5500 5900 3500
Технології захисту навколишнього середовища 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000
Фінанси, банківська справа та страхування 26700 6000 6450 6900 7350 16000 5850 6400 3750
Хімічні технології та інженерія 22800 5550 5650 5750 5850 13650 4100 4550 5000

 

Спеціальність ОКР/ОС
спеціаліст магістр
За весь За весь І курс ІІ курс
термін термін
навчання навчання
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 11750 23500 11750 11750
Галузеве машинобудування 10100 20200 10100 10100
Геодезія  та землеустрій 11750 23500 11750 11750
Гірництво 11750 23500 11750 11750
Екологія 10100 20200 10100 10100
Економіка 12550 25100 12550 12550
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 11750 23500 11750 11750
Електроніка 11750 23500 11750 11750
Інженерія програмного забезпечення 13400 26800 13400 13400
Кібербезпека   23500 11750 11750
Комп’ютерна інженерія 13400 26800 13400 13400
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 13400 26800 13400 13400
Маркетинг   25100 12550 12550
Матеріалознавство 10100 20200 10100 10100
Менеджмент 12550 25100 12550 12550
Менеджмент (1рік 5 міс.)   18825 12550 6275
Металургія 10100 20200 10100 10100
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 11750 23500 11750 11750
Науки про Землю 10100 20200 10100 10100
Облік і оподаткування 12550 25100 12550 12550
Облік і оподаткування (1рік 5 міс.)   18825 12550 6275
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12550 25100 12550 12550
Прикладна механіка 10100 20200 10100 10100
Публічне управління та адміністрування   23500 11750 11750
Релігієзнавство 11750 23500 11750 11750
Телекомунікації та радіотехніка 11750 23500 11750 11750
Теплоенергетика 11750 23500 11750 11750
Технології захисту навколишнього середовища 10100 20200 10100 10100
Фінанси, банківська справа та страхування   25100 12550 12550
Фінанси, банківська справа та страхування (1рік 5 міс.)   18825 12550 6275
Хімічні технології та інженерія 10100 20200 10100 10100

 

Спеціальність ОКР/ОС
спеціаліст магістр
За  весь термін навчання За  весь термін навчання 1 курс 2 курс
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7750
Галузеве машинобудування 6600 13200 6600 6600
Геодезія та землеустрій 7750 15500 7750 7750
Гірництво 7750 15500 7750 7750
Екологія 6600 13200 6600 6600
Економіка 8300 16600 8300 8300
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7750 15500 7750 7750
Електроніка 7750 15500 7750 7750
Інженерія програмного забезпечення 8300
Комп’ютерна інженерія 8300 16600 8300 8300
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 8300 16600 8300 8300
Менеджмент 8300 16600 8300 8300
Менеджмент (1 рік 5 міс.) 12450 8300 4150
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 7750 15500 7750 7750
Науки про Землю 6600
Облік і оподаткування 8300 16600 8300 8300
Облік і оподаткування (1 рік 5 міс.) 12450 8300 4150
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8300 16600 8300 8300
Прикладна механіка 6600 13200 6600 6600
Публічне управління та адміністрування 16600 8300 8300
Релігієзнавство 7750
Телекомунікації та радіотехніка 7750 15500 7750 7750
Теплоенергетика 7750 15500 7750 7750
Технології захисту навколишнього середовища 6600 13200 6600 6600
Фінанси, банківська справа та страхування 16600 8300 8300
Фінанси, банківська справа та страхування (1 рік 5 міс.) 12450 8300 4150
Хімічні технології та інженерія 6600 13200 6600 6600