Розмір плати за навчання 2015 р.

Вартість навчання для студентів набору 2015 р., в гривнях, відповідно до наказу №275-08 від 26.02.2015 р., складає:

 

Напрям підготовки За весь термін навчання I курс II курс III курс IV курс
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 35000 8000 8400 9100 9500
Геодезія, картографія та землеустрій 35000 8000 8400 9100 9500
Геологія 30000 6900 7200 7800 8100
Гірництво 35000 8000 8400 9100 9500
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 30000 6900 7200 7800 8100
Економіка підприємства 40000 9200 9600 10400 10800
Економічна кібернетика 40000 9200 9600 10400 10800
Економічна теорія 35000 8000 8400 9100 9500
Електромеханіка 35000 8000 8400 9100 9500
Електронні пристрої та системи 35000 8000 8400 9100 9500
Електротехніка та електротехнології 35000 8000 8400 9100 9500
Інженерна механіка 30000 6900 7200 7800 8100
Інженерне матеріалознавство 30000 6900 7200 7800 8100
Інформатика 35000 8000 8400 9100 9500
Комп’ютерна інженерія 40000 9200 9600 10400 10800
Комп’ютерні науки 40000 9200 9600 10400 10800
Маркетинг 40000 9200 9600 10400 10800
Машинобудування 30000 6900 7200 7800 8100
Менеджмент 40000 9200 9600 10400 10800
Металургія 30000 6900 7200 7800 8100
Метрологія, стандартизація та сертифікація 30000 6900 7200 7800 8100
Міжнародна економіка 40000 9200 9600 10400 10800
Облік і аудит 40000 9200 9600 10400 10800
Переробка корисних копалин 30000 6900 7200 7800 8100
Прикладна математика 35000 8000 8400 9100 9500
Приладобудування 35000 8000 8400 9100 9500
Програмна інженерія 40000 9200 9600 10400 10800
Радіотехніка 35000 8000 8400 9100 9500
Системи технічного захисту інформації 35000 8000 8400 9100 9500
Системна інженерія 35000 8000 8400 9100 9500
Системний аналіз 35000 8000 8400 9100 9500
Соціологія 35000 8000 8400 9100 9500
Телекомунікації 35000 8000 8400 9100 9500
Теплоенергетика 35000 8000 8400 9100 9500
Управління персоналом та економіка праці 40000 9200 9600 10400 10800
Філософія 35000 8000 8400 9100 9500
Фінанси і кредит 40000 9200 9600 10400 10800
Хімічна технологія 30000 6900 7200 7800 8100

 

 

Напрям підготовки Нормативний термін підготовки Скорочений термін підготовки
За весь термін навч. I курс II курс III курс IV курс V курс За весь термін навч. I курс II курс III курс
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Геодезія, картографія та землеустрій 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Геологія 21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600
Гірництво 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600
Економіка

підприємства

26400 5800 6350 6850 7400 15850 5800 6350 3700
Економічна

кібернетика

26400 5800 6350 6850 7400 15850 5800 6350 3700
Економічна теорія 23100 5100 5500 6000 6500 13850 5100 5500 3250
Електромеханіка 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Електронні пристрої та системи 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Електротехніка та

електротехнології

24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Інженерна механіка 21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600
Інженерне

матеріалознавство

21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600
Комп’ютерна інженерія 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Комп’ютерні науки 28000 5050 5300 5600 5900 6150 16800 5050 5600 6150
Маркетинг 26400 5800 6350 6850 7400 15850 5800 6350 3700
Машинобудування 21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600
Менеджмент 26400 5800 6350 6850 7400 15850 5800 6350 3700
Металургія 21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600
Метрологія, стандартизація та сертифікація 21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600
Міжнародна економіка 26400 5800 6350 6850 7400 15850 5800 6350 3700
Облік і аудит 26400 5800 6350 6850 7400 15850 5800 6350 3700
Переробка корисних копалин 21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600
Приладобудування 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Програмна інженерія 28000 5050 5300 5600 5900 6150 16800 5050 5600 6150
Радіотехніка 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Системи технічного

захисту інформації

24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Системна інженерія 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Телекомунікації 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Теплоенергетика 24500 4400 4650 4900 5150 5400 14700 4400 4900 5400
Управління персоналом та економіка праці 26400 5800 6350 6850 7400 15850 5800 6350 3700
Філософія 23100 5100 5500 6000 6500 13850 5100 5500 3250
Фінанси і кредит 26400 5800 6350 6850 7400 15850 5800 6350 3700
Хімічна технологія 21000 3800 4000 4200 4400 4600 12600 3800 4200 4600

 

 

Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліст магістр
За весь

термін

навчання

За весь

термін

навчання

І курс ІІ курс
Автоматизоване управління технологічними процесами 10900 21800 10900 10900
Геодезія 10900 21800 10900 10900
Землеустрій та кадастр 10900 21800 10900 10900
Геоінформаційні системи і технології 10900 21800 10900 10900
Геологія 9300 18600 9300 9300
Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 10900 21800 10900 10900
Шахтне і підземне будівництво 10900 21800 10900 10900
Буріння свердловин 10900 21800 10900 10900
Маркшейдерська справа 10900 21800 10900 10900
Екологія та охорона навколишнього середовища 9300 18600 9300 9300
Економіка підприємства (за видами економічної

діяльності)

12400 24800 12400 12400
Економічна кібернетика 12400 24800 12400 12400
Економічна теорія 21800 10900 10900
Електромеханічні системи автоматизації та

електропривод

10900 21800 10900 10900
Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 10900 21800 10900 10900
Електронні системи 10900 21800 10900 10900
Електричні станції 10900 21800 10900 10900
Електричні системи і мережі 10900 21800 10900 10900
Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) 10900 21800 10900 10900
Технології машинобудування 9300 18600 9300 9300
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 9300 18600 9300 9300
Прикладне матеріалознавство 9300 18600 9300 9300
Металознавство 9300 18600 9300 9300
Термічна обробка металів 9300 18600 9300 9300
Комп’ютерні системи та мережі 12400 24800 12400 12400
Системне програмування 12400 24800 12400 12400
Спеціалізовані комп’ютерні системи 12400 24800 12400 12400
Інформаційні управляючі системи та технології (за

галузями)

12400 24800 12400 12400
Системне проектування 12400 24800 12400 12400
Системи штучного інтелекту 12400 24800 12400 12400
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг 12400 24800 12400 12400
Маркетинг 24800 12400 12400
Металорізальні верстати та системи 9300 18600 9300 9300
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 9300 18600 9300 9300
Гірничі машини та комплекси 9300 18600 9300 9300
Металургійне обладнання 9300 18600 9300 9300
Обладнання хімічних виробництв і підприємств

будівельних матеріалів

9300 18600 9300 9300
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 12400 24800 12400 12400
Менеджмент інноваційної діяльності 24800 12400 12400
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 12400 24800 12400 12400
Логістика 12400 24800 12400 12400
Металургія чорних металів 9300 18600 9300 9300
Металургія кольорових металів 9300 18600 9300 9300
Обробка металів тиском 9300 18600 9300 9300
Промислова теплотехніка 9300 18600 9300 9300
Міжнародна економіка 12400 24800 12400 12400
Облік і аудит 12400 24800 12400 12400
Збагачення корисних копалин 9300 18600 9300 9300
Прилади і системи екологічного моніторингу 10900 21800 10900 10900
Програмне забезпечення систем 12400 24800 12400 12400
Інженерія програмного забезпечення 12400 24800 12400 12400
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 10900 21800 10900 10900
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 10900 21800 10900 10900
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 10900 21800 10900 10900
Системний аналіз і управління 10900 21800 10900 10900
Телекомунікаційні системи та мережі 10900 21800 10900 10900
Теплоенергетика 10900 21800 10900 10900
Теплові електричні станції 10900 21800 10900 10900
Енергетичний менеджмент 10900 21800 10900 10900
Управління персоналом та економіка праці 12400 24800 12400 12400
Релігієзнавство 10900 21800 10900 10900
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 12400 24800 12400 12400
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 9300 18600 9300 9300
Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 9300 18600 9300 9300
Хімічні технології високомолекулярних сполук 9300 18600 9300 9300
Управління соціальним закладом 21800 10900 10900
Якість, стандартизація та сертифікація 10900 21800 10900 10900
Інтелектуальна власність 21800 10900 10900
Управління інноваційною діяльністю 21800 10900 10900
Управління проектами 21800 10900 10900
Управління фінансово-економічною безпекою 21800 10900 10900
Бізнес-адміністрування 21800 10900 10900
Адміністративний менеджмент 21800 10900 10900

 

 

Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліст магістр
За  весь термін навчання За  весь термін навчання 1 курс 2 курс
Геодезія 7200 14400 7200 7200
Землеустрій та кадастр 7200 14400 7200 7200
Геоінформаційні системи і технології 7200
Геологія 6100
Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 7200 14400 7200 7200
Шахтне і підземне будівництво 7200 14400 7200 7200
Буріння свердловин 7200 14400 7200 7200
Маркшейдерська справа 7200 14400 7200 7200
Екологія та охорона навколишнього середовища 6100 12200 6100 6100
Економіка підприємства (за видами економічної

діяльності)

8200 16400 8200 8200
Економічна кібернетика 8200 16400 8200 8200
Економічна теорія 14400 7200 7200
Електромеханічні системи автоматизації та

електропривод

7200
Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 7200
Електронні системи 7200 14400 7200 7200
Електричні станції 7200 14400 7200 7200
Електричні системи і мережі 7200
Електротехнічні системи електроспожівання

(за видами)

7200 14400 7200 7200
Технології машинобудування 6100 12200 6100 6100
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 6100 12200 6100 6100
Прикладне матеріалознавство 6100 12200 6100 6100
Металознавство 6100 12200 6100 6100
Термічна обробка металів 6100 12200 6100 6100
Комп’ютерні системи та мережі 8200
Спеціалізовані комп’ютерні системи 8200
Інформаційні управляючі системи та технології (за

галузями)

8200
Системи штучного інтелекту 8200
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг 8200
Металорізальні верстати та системи 6100 12200 6100 6100
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні,

меліоративні машини і обладнання

6100 12200 6100 6100
Гірничі машини та комплекси 6100 12200 6100 6100
Металургійне обладнання 6100 12200 6100 6100
Обладнання хімічних виробництв і підприємств

будівельних матеріалів

6100 12200 6100 6100
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 8200 16400 8200 8200
Менеджмент інноваційної діяльності 8200 16400 8200 8200
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 8200 16400 8200 8200
Металургія чорних металів 6100 12200 6100 6100
Обробка металів тиском 6100 12200 6100 6100
Промислова теплотехніка 6100 12200 6100 6100
Міжнародна економіка 8200 16400 8200 8200
Облік і аудит 8200 16400 8200 8200
Збагачення корисних копалин 6100 12200 6100 6100
Прилади і системи екологічного моніторингу 7200 14400 7200 7200
Програмне забезпечення систем 8200
Інженерія програмного забезпечення 8200
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 7200
Автоматизоване управління технологічними процесами 7200
Телекомунікаційні системи та мережі 7200 14400 7200 7200
Теплоенергетика 7200 14400 7200 7200
Теплові електричні станції 7200 14400 7200 7200
Енергетичний менеджмент 7200 14400 7200 7200
Управління персоналом та економіка праці 8200 16400 8200 8200
Релігієзнавство 7200
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 8200 16400 8200 8200
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 6100 12200 6100 6100
Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 6100 12200 6100 6100
Хімічні технології високомолекулярних сполук 6100 12200 6100 6100
Якість, стандартизація та сертифікація 7200 14400 7200 7200
Управління інноваційною діяльністю 14400 7200 7200