28 квітня – Всесвітній день охорони праці

27-4-2017    Охорона праці    709   

Девіз 2017 року: „Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці”

За ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) з метою привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша держава підтримала цю ініціативу і відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006 визначила 28 квітня як День охорони праці в Україні.

У 2017 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначається під девізом „Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці” та згідно зі зверненням Оргкомітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні.

У ДВНЗ ДонНТУ постійно проводиться робота, яка спрямована на забезпечення прав працівників на охорону праці, на запобігання травматизму та професійних захворювань згідно з «Комплексними заходами відносно досягнення установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків травматизму виробничого і невиробничого характеру, професійних захворювань і аварій у ДВНЗ ДонНТУ на період 2016-2017 років» (заходи з охорони праці, пожежної безпеки та санітарно-гігієнічні), передбачені рішення і заходи з питань безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму виробничого характеру.

За період з 2014-2016 років і за 4 місяців 2017 року в університеті відсутній виробничий травматизм співробітників, професійні захворювання, нещасні випадки під час навчально-виховного процесу.

Згідно з Планом заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 року під девізом: „Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці”  у ДВНЗ ДонНТУ заплановані відповідні заходи:

Розміщення на сайті ДВНЗ ДонНТУ інформації щодо відзначення Дня охорони праці у ДВНЗ ДонНТУ у 2017 році та відповідного звернення Оргкомітету.

Проведення:

  • виставки засобів навчання та пропаганди, нормативно-правової літератури з питань охорони праці у бібліотеці;
  • бесід з учасниками навчально – виховного процесу на тему: „Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці”;
  • відкритих занять: «28-квітня– Всесвітній день охорони праці» для студентів університету, спрямованих на роз’яснення удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці;
  • тематичних презентацій з актуальних проблем охорони праці, промислової безпеки, а також про мету проведення в Україні Дня охорони праці та Всесвітнього дня охорони праці в інших країнах з використанням мультимедійних засобів.

Оформлення розділів «Поточна інформація», «Здоров’я молоді – здоров’я нації» на стенді «Безпека життєдіяльності» наочними посібниками, інформацією та матеріалами на тему «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Підведення підсумків щодо реалізації заходів із відзначення Дня охорони праці у ДВНЗ ДонНТУ у 2017 році під девізом „Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці”.

ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

 

Григоренко В.Я.
начальник відділу з охорони праці