Міжнародна наукова діяльність на кафедрі електронної техніки.

5-3-2018    Наука та інновації    374   

На кафедрі електронної техніки факультету КІТАЕР ДВНЗ «ДонНТУ» ведеться активна наукова робота з розширення міжнародного визнання вітчизняних наукових публікацій.

У рамках цього напрямку роботи канд. техн. наук, доц. каф. ЕТ Лактіонов Іван Сергійович був обраний членом редакційної колегії авторитетного міжнародного наукового журналу The International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (Macquarie University, Sydney, Australia, Exeley Inc. (New York)), який входить до наступних наукометричних баз: BASE – Bielefeld Academic Search Engine; CAS – Chemical Abstracts; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); EBSCO; Elsevier – Ei Compendex; Elsevier – Scopus; Genamics JournalSeek; Inspec; JournalGuide; JournalTOCs; Keepers Registry; MIAR; OpenAIRE; ProQuest – Summon; Research Gate; ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); WorldCat; Zenodo.

 

Колектив кафедри електронної техніки

, ,