Проект Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів»

28-2-2018    Міжнародне співробітництво , Студенту   686   

З 19 по 25 лютого співробітники кафедри мовної підготовки взяли участь у черговій Зимовій школі професійної майстерності для викладачів англійської мови професійного спрямування. Завідувач кафедри Кабанець Марина Миколаївна та заступник декана ФКІТАЕР, доцент кафедри Золотарьова Оксана Вікторівна пройшли тренінг у рамках проекту “Англійська мова для університетів” Британської Ради в Україні. Захід відбувся у Львові, де протягом тижня викладачі провідних університетів України опрацьовували сучасні підходи до викладання англійської мови майбутнім фахівцям різних спеціальностей. У вступній промові менеджери проекту Саймон Етертон (Велика Британія) та Жанна Севастьянова (Україна) ознайомили учасників тренінгу з роллю Британської Ради у трансформації вищої освіти в Україні і, зокрема, діяльністю Британської Ради, спрямованою на зміну підходів до вивчення англійської мови викладачами та студентами. Нові професійні навички та знання нададуть їм можливість брати участь у міжнародних проектах.

Методика викладання англійської мови професійного спрямування істотно відрізняється від методики викладання загальної англійської мови, навіть викладання для кожної спеціальності має свої особливості, які необхідно враховувати для досягнення кінцевої мети – ефективного функціонування фахівця в іншомовному професійному середовищі. Це другий етап загального курсу CiVELT (Certificate in Vocational English Language Teaching), який був присвячений мові професійного спілкування (The Language of English for Specific Purposes). Якщо перший етап тренінгу, який відбувся в Києві у липні 2017 року, був присвячений загальним питанням викладання англійської мови професійного спрямування, то другий мав більш практичну спрямованість та включав наступні модулі: “Граматика”, “Лексика”, “Функції”, “Читання”, “Аудіювання”, “Письмо”, “Говоріння” та “Навички ХХІ століття”. Тренерами нашої групи викладачів були талановиті англомовні українські тренери, підготовлені Британською Радою спеціально для проекту «Англійська мова для університетів» Анастасія Сизенко (м.Київ) та Марія Ісакова (м.Дніпро). Вони не тільки добре обізнані в теорії викладання англійської мови професійного спрямування, але й глибоко розуміють практику та проблеми викладачів вишів, оскільки самі працюють в українських університетах.

Тренінг був побудований таким чином, що виклад та засвоєння матеріалу відбувалися у формі дискусій, обговорень, групової та парної роботи, симуляцій, рольових ігор, презентацій з метою вирішення проблемних ситуацій, аналізу конкретних ситуацій та пошуку відповідей на запитання, які турбують усіх викладачів англійської мови у вищих навчальних закладах. Усі завдання передбачали розробку частин або цілих занять, спрямованих на розвиток рецептивних та продуктивних навичок володіння англійською мовою майбутніми фахівцями.

Знання та навички, отримані учасниками тренінгу, допоможуть зробити заняття з англійської мови для студентів ДонНТУ більш цікавими, ефективними для формування іншомовної компетентності та корисними з точки зору  професійної компетентності та конкурентоздатності студентів ДонНТУ як майбутніх фахівців.

 

Марина Кабанець,
завідувач кафедри мовної підготовки

канд. пед. наук, доц.

, ,

Повернутися