Наука – інновації – міжнародне співробітництво

2-5-2019    Міжнародне співробітництво , Наука та інновації   91   

Як учасник багатьох міжнародних проектів і програм ДонНТУ підтверджує високий рівень дослідницьких розробок у різних галузях науки і техніки. Однією з провідних кафедр нашого університету є кафедра комп’ютерної інженерії під керівництвом професора В. Святного. Викладачі, студенти і аспіранти кафедри проводять дослідження з технології паралельного моделювання (ParSimTech) як на базі ДонНТУ, так і у провідних вузах Німеччини, які готові долучати молоде покоління науковців з України до складних математичних обчислювань за допомогою високоточного обладнання.

IMG 20190321 105438  01

Співробітництво у галузі комп’ютерного моделювання триває вже багато років і відкриває нові можливості для дослідницького пошуку. Області застосування ParSimTech варіюються від «традиційних» технічних динамічних систем до імітації біотехнологічних і екологічних процесів, а також прогнозування і оптимізації корпоративних, економічних та громадських структур. Внаслідок зростаючих вимог до сфери застосування з точки зору якості, безпеки та економічної ефективності проектних рішень необхідні більш точні, а отже, і більш складні імітаційні моделі та інструменти моделювання. Ці вимоги ставлять нові теоретичні та практичні виклики в моделюванні, і формують проблеми нового дослідження з технології паралельного моделювання.

Ці та інші питання стали предметом обговорення під час візиту делегації ДонНТУ на чолі з В. Святним до Німеччини. Перебування у Німеччині виявилося як завжди  насиченим і плідним. У м. Мюнхен молоді науковці К. Теплинський і А. Масюк займались тестуванням динамічних систем, обговорювали імплементацію симуляторів моделюючого обладнання та розробляли плани співробітництва в рамках ParSimTech-центру. Спільно з почесним доктором ДонНТУ проф. М. Решем, директором обчислювального центру надвисокої продуктивності Штутгартського університету було складено ескіз ParSimTech-проекту і подано запит на його виконання до міністерства освіти і науки ФРН.

Аспірант А. Любімов перебуває на науковому стажуванні в інституті ім. Макса Планка у м. Магдебург і досліджує динаміку складних технічних систем за програмою технологічної компетенц-мережі «Технічна кібернетика» у відділі професора А. Кінле. Під час візиту пана В. Святного до Магдебурга досягнуто домовленості про участь у проекті по моделюванню біотехнологічних процесів та впровадженню матеріалів дисертації в розробках інститута. У найближчих планах подання заявки до DAAD на отримання стипендії для продовження наукової роботи.

photo 2019 04 03 11 36 04 (2)

Студент магістратури І. Береза також перебуває на науковому стажуванні в інституті технологій часток технічного університету Гамбург-Харбург (ТУГХ) за програмою технологічної компетенц-мережі «Технічна кібернетика» під керівництвом  професора Ш. Гайнріха і працює в німецько-українській творчій групі з моделювання технологій сипких матеріалів юніор-професора М. Дости. У Гамбурзі працюють також випускники кафедри КІ В. Скорич та С. Дранішников, які отримали запрошення від проф. Ш. Гайнріха взяти участь у розробці засобів обробки даних моделювання та експериментів. Перспективи розвитку цього наукового напрямку входять до програми східного партнерства DAAD і за оцінками німецьких колег співробітництво між ТУГХ і ДонНТУ успішно триває і надалі.

В березні 2019 року  в Штутгартському університеті перебувала група студентів ДонНТУ – стипендіатів DAAD за програмою ім. Л. Ейлера. Професори В. Святний і М. Реш склали спільну програму перебування стипендіатів і взяли участь у візитах в інститути-партнери IAS та ISYS, де обговорили детальний план роботи та графік проведення досліджень на лабораторній базі інституту по проблемі «Індустрія 4.0». Крім того, гості відвідали фірму AdvanTest, яка впроваджує результати досліджень українських і німецьких розробників, та узгодили перспективи співпраці по організації наукової практики та виконанню магістерських робіт.

Отже, візит української делегації до Німеччини виявився доволі успішним. Протягом заходів були також обговорені питання експлуатації та збільшення потужності MIMD-кластера, який встановлено у ДонНТУ за підтримки німецької сторони, підготовлено спільну заявку на проект по розбудові ParSimTech-центру в ДонНТУ і погоджено структурну схему теледоступу до паралельних обчислювальних систем Штутгартського університету. Проф. М. Реш та його колеги прийняли запрошення на участь у конференції ДонНТУ «Моделювання та комп’ютерна графіка – 2019», що проводитиметься у вересні 2019 року. Зі своєї сторони ДонНТУ готовий прийняти на стажування молодих дослідників з Німеччини за програмою НРС-Європа.

Підсумки роботи и подальші перспективи українсько-німецької кооперації у дослідженнях студентів і викладачів доводять, що Донецька політехніка займає провідне місце у європейській науковій спільноті і готова до нових пошуків.

Володимир Святний,
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії

Повернутися