Факультет машинобудування, екології та хімічних технологій

Кабінет: 1.106

Телефон: +380 50 0454064, +380 50 0832867

E-mail: mext@donntu.edu.ua

веб сайт: http://mext.donntu.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025022121421

Instagramm: https://www.instagram.com/mext_donntu/

Для сайту ДонНТУ 2Декан факультету:

доц., к.т.н.

Сурженко Андрій Миколайович

Перший заступник декана:

доц. к.х.н. Швець Ігор Іванович

Заступник декана:

 
к.т.н. Кутняшенко Олексій Ігорович
Сучасна структура факультету включає 4 кафедри:

  • Кафедра прикладної механіки, завідувач кафедри к.т.н., доц. Вірич Світлана Олександрівна
  • Обладнання видобувних та переробних комплексів, завідувач кафедри к.т.н., доц. Топоров Андрій Анатолійович
  • Хімічні технології, завідувач кафедри к.т.н., доц. Збиковський Євген Іванович
  • Природоохоронна діяльність, завідувач кафедри д.т.н., проф. Костенко Віктор Климентович

 

Напрями підготовки:

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями:

Галузь знань Код та назва спеціальності
13 Механічна інженерія 131

Прикладна механіка   

132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
Галузь знань Код та назва спеціальності
16 Хімічна та біоінженерія 161

Хімічні технології та інженерія  

18 Виробництво та технології 183

Технології захисту навколишнього середовища  

10 Природничі науки 101 Екологія

Факультети

Структурні підрозділи