Студенти-філософи ДонНТУ взяли участь у Всеукраїнській науковій конференції «ХХІ наукові читання пам’яті Георгія Флоровського»

В останніх числах жовтня 2018 року студенти ДВНЗ «ДонНТУ» спеціальності «Філософія» взяли участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів-філософів «ХХІ наукові читання пам’яті Георгія Флоровського», яка була організована факультетом історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Окрім студентів нашого університету, в роботі конференції взяли участь представники Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету «Львівська політехніка», Київської духовної академії та семінарії тощо.

Студенти ДонНТУ гідно представили результати своїх наукових роздумів. Олександр Тюлькін мав доповідь на тему: «Природа особистісного сприйняття емпіричного досвіду свідомістю», Владислав Корнієнко представив тези «Філософсько-історичні погляди О. Шпенглера щодо майбутнього європейської культури», Валерія Федоренко розкрила тему «Моральність, мислення, свобода як тріада духовності», а Анастасія Яценко розмірковувала на болісну тему сьогодення, що мала назву «Ставлення студентів ДонНТУ до створення помісної автокефальної православної церкви в Україні».

Усі роботи, маючи актуальність і оригінальність текстів, були відредаговані та отримали позитивні рецензії й рекомендації щодо участі у конференції їх авторів від завідувача кафедри філософії Миколи Нікульчева. Тези доповідей було включено до збірки матеріалів конференції.

Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів-філософів «ХХІ наукові читання пам’яті Георгія Флоровського» пройшла у теплій і дружній атмосфері, а всі її учасники мали нагоду представити свої погляди іншим, відповісти на запитання та започаткувати нові теми для власних досліджень.

Дякуємо організаторам за можливість ознайомити наукову студентську спільноту з результатами досліджень, які проводяться студентами спеціальності «Філософія» ДВНЗ «ДонНТУ», а керівництву нашого університету вельми вдячні за можливість відвідати славне місто-герой Одесу та один із найстаріших класичних вишів Півдня – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова та виступити перед поважною філософською спільнотою!

Валерія Федоренко,
студентка гр. ФіР-15

,