Ліцензія та сертифікати

Сертифікати за напрямами та спеціальностями

№  п/п Серія, номер, дата видачі сертифіката Шифр та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності  Шифр та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності 
1 НД-ІІ, 0577206, 18.08.2015 0203 Гуманітарні науки 6.020301 Філософія  03 Гуманітарні науки 033 Філософія
2 НД-ІІ, 0578092, 15.03.2016 0301 Соціально-політичні науки 6.030101 Соціологія 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
3 НД-ІІ, 0577214, 18.08.2015 0305 Економіка та підприємництво 0305 Економіка та підприємництво 051 Економіка
4 НД-ІІ, 0577207, 18.08.2015 6.030502 Економічна кібернетика
5 НД-ІІ, 0577208, 18.08.2015 6.030503 Міжнародна економіка
6 НД-ІІ, 0577209, 18.08.2015 306 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
7 УД, 05001108, 03.01.2018 6.030505 Управління персоналом та економіка праці 073 Менеджмент
8 НД-ІІ, 0577213, 18.08.2015 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 074 Публічне управління та адміністрування
9 НД-ІІ, 0577211, 18.08.2015 0305 Економіка та підприємництво 6.030507 Маркетинг 075 Маркетинг
10 НД-ІІ, 0577624, 14.12.2015 6.030508 Фінанси і кредит 072 Фінанси, банківська справа та страхування
11 НД-ІІ, 0577212, 18.08.2015 6.030509 Облік і аудит 071 Облік і оподаткування
12 НД-ІІ, 0577213, 18.08.2015 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
13 НД-ІІ, 0577213, 18.08.2015
14 НД-ІІ, 0577215, 18.08.2015 0401 Природничі науки 6.040103 Геологія 10 Природничі науки 103 Науки про Землю
15 НД-ІІ, 0577216, 18.08.2015 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 101 Екологія
16 НД-ІІ, 0577216, 18.08.2015 18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
17 НД-ІІ, 0581244, 23.02.2017 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп’ютерні науки 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
18 НД-ІІ, 0577218, 18.08.2015 6.050102 Комп’ютерна інженерія 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
19 НД-ІІ, 0577219, 18.08.2015 6.050103 Програмна інженерія 123 Комп’ютерна інженерія
20 НД-ІІ, 0577237, 18.08.2015 1701 Інформаційна безпека 6.170102 системи технічного захисту інформації 121 Інженерія програмного забезпечення
21 125 Кібербезпека
22 НД-ІІ, 0577220, 18.08.2015 0502 Автоматика та управління 6.050201 системна інженерія 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
23 НД-ІІ, 0577221, 18.08.2015 6.050202 автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології
24 НД-ІІ, 0577222, 18.08.2015 0503 Розробка корисних копалин 6.050301 гірництво 18 Виробництво та технології 184 Гірництво
25 НД-ІІ, 0577223, 18.08.2015 6.050303 переробка корисних копалин
26 НД-ІІ, 0577224, 18.08.2015 0504 Металургія та матеріалознавство 6.050401 металургія 13 Механічна інженерія 136 Металургія
27 НД-ІІ, 0577225, 18.08.2015 6.050403 інженерне матеріалознавство 132 Матеріалознавство
28 НД-ІІ, 0577226, 18.08.2015 0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 інженерна механіка 131 Прикладна механіка
29 НД-ІІ, 0580169, 06.07.2016 6.050503 машинобудування 133 Галузеве машинобудування
30 НД-ІІ, 0577228, 18.08.2015 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 теплоенергетика 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
31 НД-ІІ, 0577229, 18.08.2015 0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 електротехніка та електротехнології 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
32 НД-ІІ, 0577230, 18.08.2015 6.050702 електромеханіка
33 НД-ІІ, 0577231, 18.08.2015 0508 Електроніка 6.050802 електронні пристрої та системи 17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
34 НД-ІІ, 0581840, 24.03.2017 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування
35 НД-ІІ, 0577232, 18.08.2015 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050901 радіотехніка 172 Телекомунікації та радіотехніка
36 НД-ІІ, 0577233, 18.08.2015 6.050903 телекомунікації
37 НД-ІІ, 0576199, 03.07.2015 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація 15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
38 НД-ІІ, 0577235, 18.08.2015 0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 хімічна технологія 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
39 НД-ІІ, 0580029, 21.06.2016 0801 Геодезія та землеустрій 6.080101 геодезія, картографія та землеустрій 19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій
№ п/п Шифр та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1 03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство
2 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
3 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
072 Фінанси, банківська справа та страхування
071 Облік і оподаткування
4 28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
5 10 Природничі науки 103 Науки про Землю
101 Екологія
6 12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз
122 Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
121 Інженерія програмного забезпечення
7 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
8 18 Виробництво та технології 184 Гірництво
9 13 Механічна інженерія 136 Металургія
132 Матеріалознавство
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
10 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
11 17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
12 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
13 19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій
14 12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека
15 15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка