Періодика

Список періодичних видань на 2019 рік 1 півріччя

1

CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY (англ.) Хімія, технічні науки

1

бібліотека

2

Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології

1

бібліотека

3

Інформаційний збірник та коментарі міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1

бібліотека

4

Аспекти публічного управління

1

бібліотека

5

Бібліотечний вісник

1

бібліотека

6

Банківська справа

1

бібліотека

7

Безпека життєдіяльності

1

бібліотека

8

Вісник національної академії державного управління при президентові України

1

бібліотека

9

Вісник. Офіційно про податки

1

бібліотека

10

Вісті Донбасу

1

бібліотека

11

Вища освіта України

1

бібліотека

12

Вища школа

1

бібліотека

13

Геоінформатика

1

бібліотека

14

Геологічний журнал

1

бібліотека

15

Геологія і геохімія горючих копалин

1

бібліотека

16

Голос України

1

бібліотека

17

Діловодство

1

бібліотека

18

Держслужбовець

1

бібліотека

19

Довідник секретаря та офіс-менеджера

1

бібліотека

20

Довідник спеціаліста з охорони праці

1

бібліотека

21

Екологічний вісник

1

бібліотека

22

Економіка України

1

бібліотека

23

Економіка. Фінанси. Право

1

бібліотека

24

Економіст

1

бібліотека

25

Економічна теорія

1

бібліотека

26

Електротехніка і електромеханіка

1

бібліотека

27

Електротехніка та електроенергетика

1

бібліотека

28

Енергетика та електрифікація

1

бібліотека

29

Збірник наукових праць національної академії державного управління при президентові України

1

бібліотека

30

Зв’зок

1

бібліотека

31

Землевпорядний вісник

1

бібліотека

32

Зовнішня торгівля: Економіка, фінанси, право

1

бібліотека

33

Кадровик.UA

1

бібліотека

34

Календар знаменних і пам’ятних дат

1

бібліотека

35

Країна

1

бібліотека

36

Логистика: проблемы и решения

1

бібліотека

37

Мінеральні ресурси України

1

бібліотека

38

Місцеве самоврядування

1

бібліотека

39

Маркетинг в Україні

1

бібліотека

40

Математичні машини і системи

1

бібліотека

41

Маяк

1

бібліотека

42

Международный научный журнал “Прикладная механика”

1

бібліотека

43

Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология

1

бібліотека

44

Металлофизика и новейшие технологии

1

бібліотека

45

Металлургическая и горнорудная промышленность

1

бібліотека

46

Метрологія та прилади

1

бібліотека

47

Надтверді матеріали

1

бібліотека

48

Наука та інновації

1

бібліотека

49

Наукові записки українського науково – дослідного інституту зв’язку

1

бібліотека

50

Науково-теоретичний і громадсько – політичний альманах «Грані»

1

бібліотека

51

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

1

бібліотека

52

Освіта

1

бібліотека

53

Освіта України

1

бібліотека

54

Офіційний вісник Президента України

1

бібліотека

55

Офіційний вісник України

1

бібліотека

56

Охорона праці

1

бібліотека

57

Охорона праці і пожежна безпека+Екологія підприємства комплект

1

бібліотека

58

Підприємництво, господарство і право

1

бібліотека

59

Педагогіка і психологія

1

бібліотека

60

Праця і зарплата

1

бібліотека

61

Проблеми міцності

1

бібліотека

62

Проблеми машинобудування

1

бібліотека

63

Проблеми програмування

1

бібліотека

64

Промислова безпека

1

бібліотека

65

Промислова електроенергетика та електротехніка

1

бібліотека

66

Промислова теплотехніка

1

бібліотека

67

Психологія і суспільство

1

бібліотека

68

Радіоелектроніка, інформатика, управління

1

бібліотека

69

Радиотехника

1

бібліотека

70

Реєстрація, зберігання і обробка даних

1

бібліотека

71

Регіональна економіка

1

бібліотека

72

Системні дослідження та інформаційні технології / SYSTEM RESEARCH & INFORMATION TECHNOLOGIES

1

бібліотека

73

Современная электрометаллургия

1

бібліотека

74

Соціологія: Теорія, методи, маркетинг

1

бібліотека

75

Статистика України

1

бібліотека

76

Судовий вісник – юридична практика

1

бібліотека

78

Сучасний захист інформації

1

бібліотека

79

Телекомунікаційні та інформаційні технології

1

бібліотека

80

Теорія і практика інтелектуальної власності

1

бібліотека

81

Теорія і практика управління соціальними системами

1

бібліотека

82

Теоретическая и эксперементальная химия

1

бібліотека

83

Технология и конструирование в электронной аппаратуре

1

бібліотека

84

Уголь Украины

1

бібліотека

85

Україна: аспекти праці

1

бібліотека

86

Українська культура

1

бібліотека

87

Українська мова

1

бібліотека

88

Український географічний журнал

1

бібліотека

89

Український метрологічний журнал

1

бібліотека

90

Український науково-практичний журнал «Страхова справа»

1

бібліотека

91

Управляющие системы и машины

1

бібліотека

92

Урядовий кур’єр

1

бібліотека

93

Фізика і хімія твердих тіл

1

бібліотека

94

Фізико -математичне моделювання та інформаційні технології

1

бібліотека

95

Фізико-хімічна механіка матеріалів

1

бібліотека

96

Фінанси України

1

бібліотека

97

Фінансовий контроль

1

бібліотека

98

Формування ринкових відносин в Україні

1

бібліотека

99

Химия и технология воды

1

бібліотека

100

Экология и промышленность

1

бібліотека

101

Электрические сети и системы

1

бібліотека

102

Энерготехнологии и ресурсосбережение

1

бібліотека

103

Юридичний журнал “Право України”

1

бібліотека

Список періодичних видань на 2018 рік 1 півріччя

№з/п

назва видання

к-сть компл.

місце знаходження

Газети

1.

Баланс-бюджет

2

бухгалтерія

2.

Бюджетная бухгалтерия

2

бухгалтерія

3.

Все о бухгалтерском учете

1

бухгалтерія

4.

Голос України

1

бібліотека

5.

English+Le francais.Комплект

1

каф. СГП

6.

Освіта

1

бібліотека

7.

Освіта України

1

бібліотека

8.

Пенсионный курьер

2

бухгалтерія

9.

Праця і зарплата

3

бібліотека, від. кадрів

10.

Спорт-экспресс в Украине

1

каф. СГП

11.

Урядовий кур’єр

2

бібліотека, від. кадрів

12.

Маяк

1

бібліотека

Журнали

 1

Актуальні проблеми економіки

1

бібліотека

 2

Аспекти публічного управління

1

бібліотека

 3

Банківська справа

1

бібліотека

 4

Безпека життєдіяльності

1

бібліотека

 5

Бібліотечна планета

1

бібліотека

 6

Бібліотечний вісник

1

бібліотека

 7

Бібліотечний форум України

1

бібліотека

 8

Бизнес и безопасность

1

бібліотека

 9

Бухгалтерський облік і аудит

1

бібліотека

 10

Вісник національної академії державного управління при президентові України

1

бібліотека

 11

Вісник пенсійного фонду України

2

бухгалтерія

 12

Вісник. Офіційно про податки

1

бібліотека

 13

Вища освіта України

1

бібліотека

 14

Вища школа

1

бібліотека

 15

Геологічний журнал

1

бібліотека

 16

Геологія і геохімія горючих копалин

1

бібліотека

 17

Діловодство та документообіг

1

бібліотека

 18

Довідник кадровика

2

відділ кадрів
бібліотека

 19

Держслужбовець

1

бібліотека

 20

Довідник спеціаліста з охорони праці

1

бібліотека

 21

Економіка розвитку

1

бібліотека

 22

Економіка України

1

бібліотека

 23

Економіка.Фінанси.Право.

1

бібліотека

 24

Економіст

1

бібліотека

 25

Економічна теорія

1

бібліотека

 26

Екологічний вісник

1

бібліотека

 27

Електротехніка і електромеханіка

1

бібліотека

 28

Енергетика та електрифікація

1

бібліотека

 29

Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР

1

бібліотека

 30

Збірник наукових праць національної академії державного управління при президентові України

1

бібліотека

 31

Інтелектуальна власність в Україні

1

бібліотека

 32

Інформаційний збірник та коментарі МОН України

1

бібліотека

 33

Казна України

1

бухгалтерія

 34

Календар знаменних і пам’ятних дат

1

бібліотека

 35

Місцеве самоврядування

1

бібліотека

 36

Логистика:проблемы и решения

1

бібліотека

 37

Маркетинг в Україні

1

бібліотека

 38

Маркетинг и реклама

1

бібліотека

 39

Металлофизика и новейшие технологии

1

бібліотека

 40

Металлургическая и горнорудная промышленность

1

бібліотека

 41

Международный научный журнал прекладной механики

1

бібліотека

 42

Мінералогічний журнал

1

бібліотека

 43

Мінеральні ресурси України

1

каф. РПР

 44

Наука і суспільство

1

бібліотека

 45

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

1

бібліотека

 46

Офіційний вісник України

1

бібліотека

 47

Охорона праці

1

відділ охорони праці
бібліотека

 48

Охорона праці і пожежна безпека + Екологія підприємства комплект

1

відділ охорони праці
бібліотека

 49

Педагогіка і психологія

1

бібліотека

 50

Підприємництво, господарство і право

1

бібліотека

 51

Порошковая металлургия

1

бібліотека

 52

Проблемы машиностроения

1

бібліотека

 53

Промислова безпека

1

бібліотека

 54

Промислова електроенергетика та електротехніка

1

бібліотека

 55

Промышленная теплотехника

1

бібліотека

 56

Психологія і суспільство

1

бібліотека

 57

Регіональна економіка

1

бібліотека

 58

Сверхтвердые материалы

1

бібліотека

 59

Современная электрометаллургия

1

бібліотека

 60

Соціологія: Теорія, методи, маркетинг

1

бібліотека

 61

Телекомунікаційні та інформаційні технології

1

бібліотека

 62

Теоретическая и эксперементальная химия

1

бібліотека

 63

Технология и конструирование в электронной аппаратуре

1

бібліотека

 64

Уголь Украины

1

бібліотека

 65

Україна:аспекти праці

1

бібліотека

 66

Українська культура

1

бібліотека

 67

Українська мова

1

бібліотека

 68

Український історичний журнал

1

каф. СГП

 69

Український метрологічний журнал

1

бібліотека

 70

Український реферативний журнал «Джерело». Серія 1 «Природничі науки»

1

бібліотека

 71

Український реферативний журнал «Джерело». Серія 2 «Техніка. Промисловість. Сільське господарство»

1

бібліотека

 72

Український реферативний журнал «Джерело». Серія 3 «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво»

1

бібліотека

 73

Фізико-хімічна механіка матеріалів

1

бібліотека

 74

Філософська думка

1

бібліотека

 75

Фінанси України

1

бібліотека

 76

Фінансовий контроль

1

бухгалтерія

 77

Формування ринкових відносин в Україні

1

бібліотека

 78

Химия и технология воды

1

бібліотека

 79

Энерготехнологии и ресурсосбережение

1

бібліотека

 80

Юридичний журнал ”Право України”

1

бібліотека

 

Список періодичних видань на 1-е півріччя 2017 р.

Найменування видання

Аспекти публічного управління

Баланс-бюджет

Банківська справа

Бібліотечний форум: Історія, теорія і практика

Безпека життєдіяльності

Бизнес и безопасность

Бухгалтерський облік і аудит

Бюджетна бухгалтерія

Вісник геодезії та картографії

Вісник.Право знати все про податки

Вісник національної академії державного управління при президентові України

Вісник пенсійного фонду України

Казна України

Геологічний журнал

Геологія і геохімія горючих копалин

Довідник спеціаліста з охорони праці

Держслужбовець

Держава і право

Охорона праці і пожежна безпека+Екологія підприємства комплект

Охорона праці і пожежна безпека

Екологічний вісник

Энерготехнологии и ресурсосбережение

Збірник наукових праць національної академії державного управління при президентові України

Междун. науч. жур. приклад. механ

Маркетинг и реклама

Металлофиз. и нов. технологии

Металл Украины

Металлург. и горноруд.промышленность

Мінералогічний журнал

Місцеве самоврядування

Нові матеріали і технології в метал.та

Надзвичайна ситуація

Охорона праці

Порошковая металлургия

Праця і зарплата

Пенсійний кур’єр

Прикладная радиоэлектроника

Проблемы машиностроения

Промислова безпека

Публічне право

Радник в сфері державних закупівель

Регіональна економіка

Сверхтвердые материалы

Современная электрометаллургия

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

Теорія і практика інтелект. Власності

Телекомунікаційні та інформаційні технології

Теоретическая и эксперементальная химия

Технология и конструирование в электронной аппаратуре

Український метрологічний журнал

Укр. реф. жур. сер. “Природ. науки”

Укр. реф. жур. сер. “Техн. промис.”

Укр. реф. жур. сер. “Соц. та гум. наук”

Філосовська думка

Формув. ринкових відносин в Україні

Фізико-хімічна механіка матеріалів

Химия и технология воды

Додається 57 абонементів

Список періодичних видань на 2016 рік
№з/п назва видання к-сть компл. місце знаходження
Газети
1. Баланс-бюджет 1 бухгалтерія
2. Бюджетная бухгалтерия 1 бухгалтерія
3. Все о бухгалтерском учете 1 бухгалтерія
4. Голос України 1 бібліотека
5. English+Le francais.Комплект 1 каф. СГП
6. Освіта 1 бібліотека
7. Освіта України 1 бібліотека
8. Пенсионный курьер 1 бухгалтерія
9. Праця і зарплата 2 бібліотека, від. кадрів
10. Спорт-экспресс в Украине 1 каф. СГП
11. Урядовий кур’єр 2 бібліотека, від. кадрів
12. Маяк 1 бібліотека
Журнали
  Актуальні проблеми економіки 1 бібліотека
  Банківська справа 1 бібліотека
  БАЛАНС-БЮДЖЕТ 1 бухгалтерия
  Праця і зарплата 1 бухгалтерия
  Бюджетна бухгалтерія – 1 бухгалтерия
  Безпека життєдіяльності 1 бібліотека
  Бібліотечна планета 1 бібліотека
  Бібліотечний вісник 1 бібліотека
  Бібліотечний форум України 1 бібліотека
  Бизнес и безопасность 1 бібліотека
  Бухгалтерський облік і аудит 1 бібліотека
  Вісник геодезії та картографії 1 бібліотека
  Вісник пенсійного фонду України 1 бухгалтерія
  Вісник. Право знати все про податки і збори 1 бібліотека
  Віче 1 бібліотека
  Вища освіта України 1 бібліотека
  Вища школа 1 бібліотека
  Геологічний журнал 1 бібліотека
  Геологія і геохімія горючих копалин 1 бібліотека
  Довідник кадровика 1 відділ кадрів
  Економіка розвитку 1 бібліотека
  Економіка України 1 бібліотека
  Економіка.Фінанси.Право. 1 бібліотека
  Економіст 1 бібліотека
  Економічна теорія 1 бібліотека
  Електротехніка і електромеханіка 1 бібліотека
  Електротехніка та електроенергетика 1 бібліотека
  Енергетика та електрифікація 1 бібліотека
  Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР 1 бібліотека
  Землевпорядний вісник 1 бібліотека
  Інтегровані технології та енергозбереження 1 бібліотека
  Інтелектуальна власність в Україні 1 бібліотека
  Інформаційний збірник та коментарі МОН України 1 бібліотека
  Казна України 1 бухгалтерія
  Календар знаменних і пам’ятних дат 1 бібліотека
  Логистика:проблемы и решения 1 бібліотека
  Маркетинг в Україні 1 бібліотека
  Маркетинг и реклама 1 бібліотека
  Металл Украины 1 бібліотека
  Металлофизика и новейшие технологии 1 бібліотека
  Металлургическая и горнорудная промышленность 1 бібліотека
  Международный научный журнал прекладной механики 1 бібліотека
  Мінералогічний журнал 1 бібліотека
  Мінеральні ресурси України 1 каф. РПР
  Надзвичайна ситуація 1 бібліотека
  Науковий вісник НГУ 1 бібліотека
  Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні 1 бібліотека
  Офіційний вісник України 1 бібліотека
  Охорона праці 1 відділ охорони праці
  Охорона праці і пожежна безпека 1 відділ охорони праці
  Педагогіка і психологія 1 бібліотека
  Підприємництво, господарство і право 1 бібліотека
  Порошковая металлургия 1 бібліотека
  Прикладная радиоэлектроника 1 бібліотека
  Проблемы машиностроения 1 бібліотека
  Проблеми науки 1 бібліотека
  Промислова безпека 1 бібліотека
  Промислова електроенергетика та електротехніка 1 бібліотека
  Промышленная теплотехника 1 бібліотека
  Психологія і суспільство 1 бібліотека
  Регіональна економіка 1 бібліотека
  Сверхтвердые материалы 1 бібліотека
  Современная электрометаллургия 1 бібліотека
  Стандартизація, сертифікація, якість 1 каф. ІМ
  Статистика України 1 бібліотека
  Теорія і практика інтелектуальної власності 1 бібліотека
  Теория и практика металлургии 1 бібліотека
  Уголь Украины 1 бібліотека
  Україна:аспекти праці 1 бібліотека
  Українська культура 1 бібліотека
  Українська мова 1 бібліотека
  Український історичний журнал 1 каф. СГП
  Український метрологічний журнал 1 бібліотека
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 1 «Природничі науки» 1 бібліотека
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 2 «Техніка. Промисловість. Сільське господарство» 1 бібліотека
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 3 «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» 1 бібліотека
  Фізика та астрономія в рідній школі 1 бібліотека
  Філософська думка 1 бібліотека
  Фінанси України 1 бібліотека
  Фінансовий контроль 1 бухгалтерія
  Формування ринкових відносин в Україні 1 бібліотека
  Хімічна промисловість України 1 бібліотека
  Химия и технология воды 1 бібліотека
  Электрические сети и системы 1 бібліотека
  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит 1 бібліотека
  Энерготехнологии и ресурсосбережение 1 бібліотека
  Энциклопедия бухгалтера и экономиста 1 бібліотека
  Юридичний журнал ”Право України” 1 бібліотека
  Я, студент 1 бібліотека