Бібліотека: історія

ПОЧАТОК

Створення будь-якого навчального закладу не може здійснитись без організації книжкового зібрання. Бібліотека Донецького гірничого технікуму відчинила свої двері для перших студентів, маючи 200 рукописних методичних посібників. Крім цього, на полицях стояли ще біля 2-х тисяч непотрібних підручників, що залишилися від комерційного училища. Першим завідувачем бібліотеки була Г.Н. Ліберман.

За короткий час студенти знайшли велику друкарську машинку і дві малі. Так у підвалі розпочала роботу друкарня. На жовтих листках обгорткового паперу друкувалися лекції гірничого інженера В.І. Белова та інших викладачів технікуму. Книжки лежали на полицях з корінцями з мішковини.

Бібліотека росла разом із інститутом. На кінець 1921 р. її фонд нараховував 15 тис. примірників. Було відкрито читальню. Нові видання купували за готівку або одержували як цінні подарунки: «Металургійну бібліотеку професора Пшеборського», «Повну бібліотеку з інженерно-архітектурної справи», «Енциклопедичний словник Брокгауза й Ефрона», «Технічну енциклопедію». Було придбано «Гірничий журнал» за всі роки його існування, починаючи з 1826 р. і «Журнал Російського фізико-хімічного товариства» з 1869 р.

На кінець 1925 р. бібліотека передплачувала 71 назву вітчизняних і 73 назви іноземних періодичних видань.

У 1940 р., з розвитком інституту, його лабораторій, кабінетів, значно розширилася і бібліотека. Її було розділено на 2 частини: в 1-ому навчальному корпусі було розміщено основні книгосховища з читальними залами, а в 3-му корпусі — відділ видачі навчальної літератури і читальну залу (для самостійної роботи студентів).

Передплачувалося 408 назв вітчизняних журналів і 30 назв іноземних. У своєму фонді бібліотека нараховувала вже понад 650 тис. видань.

 

ЕВАКУАЦІЯ 1941-1943

З початком Великої Вітчизняної війни інститут готувався до евакуації в Прокоп’євськ, але евакуювати бібліотеку не вдалося. Змогли вивезти тільки 20 тис. примірників найнеобхідніших підручників і навчальних посібників.

У Прокоп’євську бібліотека стала справжнім помічником інституту в організації навчального процесу. Бібліотека працювала за законами воєнного часу – активно, напружено: з 8-ї до 24-ї години без вихідних днів. Велика увага приділялася збереженню фонду. Тільки в окремих випадках, з дозволу директора, загублені студентами книжки замінювалися іншими. Дуже суворо (аж до виключення) обходилися із тими, хто псував книжки.

 Бібліотечну раду, яка забезпечувала науково-бібліографічне керівництво діяльністю бібліотеки, очолював В.Г. Гейєр — лауреат Державної премії, завідуючий кафедри, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки УРСР.

У вересні 1943 р. Донбас було звільнено. Інститут був повністю зруйнованим. Фашисти, відступаючи, спалили і бібліотеку. Збереглося тільки 20-30 тис. книг, схованих під час евакуації у підвалах обласної бібліотеки ім. Н.К.Крупської та розібраних виклада­чами та співробітниками по домівкам. Одним із перших наказів, виданих тоді в інституті, був наказ №7 від 21.09.1943р. “Про відновлення бібліотеки”. Відповідальність за збір книг і комплектування фонду було покладено на завідувача бібліотеки Н. Нейманд. Звістка про варварське знищення бібліотеки Донецького політехнічного інституту облетіла всю країну. Великі партії книг у дарунок було одержано з Дніпропетровська, Ленінграда, Томська, Ташкента, Новосибірська та інших міст.

Весь тягар відновлення бібліотеки ліг на плечі жінок. К.В. Кабанько, Н.М. Пащенко, А.Є. Каретна, Н.М. Камєнєва та інші співробітники бібліотеки працювали самовіддано.

ВІДРОДЖЕННЯ 1950-1980

У 1953 р. бібліотеку очолив О.М.Сисенко. У цей час бібліотека почала одержувати обов’язковий платний примірник із Центрального бібліотечного колектору м. Москви.

У 50-ті роки в іногородніх філіях інституту (у містах Макіївка, Чистякове, Харцизьк, Краматорськ, Горлівка) організовуються відділення навчальних бібліотек.

У ці ж роки змінилася структура бібліотеки, відкрилися нові відділи, в колектив влилися бібліотекарі з вищою освітою, випускниці Харківського бібліотечного інституту А.Г. Буртова, Л.І. Ковеза, В.В. Реко-Григоренко, О.А. Ривкіна та інші. Наприкінці 50-х років керівником бібліотеки став М.Ф. Кучма. Бібліотека очолила методичне об’єднання бібліотек ВНЗ Донецького регіону.

У 1965 р. введено в експлуатацію нове приміщення бібліотеки. Площу збільшено вдвічі. Відкрито нові відділи і підрозділи. Почала функціонувати велика читальна зала. Організовано абонементи у відділах технічної літератури, періодики і художньої літератури.

У січні 1970 р. заступником директора бібліотеки призначається В.П. Волкова, а посаду головного бібліотекаря та обов’язки методиста методоб’єднання бібліотек з 1971р. виконує Шершньова Л.О., яка у 1977 р. очолила новостворений методичний відділ бібліотеки. За свої успіхи бібліотека неодноразово відзначалася Грамотами і Дипломами Міністерства освіти СРСР і України.

 70-і роки відзначено як період підйому роботи бібліотеки: було вдосконалено наукову організацію праці. Введено обслуговування студентів за груповим методом, уперше було проаналізовано забезпеченість навчального процесу підручниками і навчальними посібниками, почали проводитися «Дні бібліотеки» на кафедрах, організовуватися «Дні інформації», було створено групу інформаторів-викладачів, почали читати курс «Основи бібліотечно-бібліографічних знань» для студентів.

У ці роки активізовано роботу з пропаганди бібліотечних фондів. Організовувалися тематичні перегляди літератури на факультетах, за системою вибіркового розповсюдження інформації організовувались картотеки на допомогу науковій роботі кафедр. Створено літературну вітальню і при ній — студію художнього слова. Проводяться літературно-художні вечори, диспути, конкурси, зустрічі.

ПОЧАТОК ЕРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 1980-2003

З 1985 р. колектив бібліотеки очолює Т.О. Тиханкова. За ці роки відбулися значні структурні й технологічні зміни: фонд літератури на іноземних мовах перевезено в 3-ій навчальний корпус до відділу періодичної літератури, де вже були зарубіжні журнали, отримані за валюту; а у відділі технічної літератури відкрито абонемент для дипломників, дипломні проекти передано до цього відділу.

У 1991 році у штаті бібліотеки було введено посаду інженера, було придбано перший комп’ютер. Методист бібліотеки Петрова Г.О. та інженер Ченікалова Н.О.  почали впровадження автоматизованих технологій. Першими приступили до автоматизації технологічних процесів співробітники науково-бібліографічного відділу та комплектування фондів. Пізніше, з кінця 1992 року, відділ наукової обробки літератури став створювати електронний каталог. Було розроблено сайт бібліотеки. У 1999 році на сайті бібліотеки, вперше серед бібліотек вищів, демонструються віртуальні виставки, зокрема до ювілею книги Гете “Фауст”. За цю виставку Гете – Інститут надсилає бібліотеці подяку і 2 книжки в подарунок.

26 січня 2001 року на підставі договору між Донецьким Державним технічним університетом і Гете-Інститутом (Мюнхен), підписаного 06.06.2000р., було відкрито Німецьку читальну залу. На цей час Німецька читальна зала пропонує 1600 книжок, значну частину яких складає довідкова література, 30 тижневих і спеціалізованих газет та журналів, 146 відеокасет з художніми фільмами, театральними виставами і т.ін.; 100 аудіокасет, 68 музикальних компакт-дисків, а також 45 СD-RОМів. Фонд Німецького читального залу постійно поповнюється та актуалізується.

З 2002 року бібліотека почала впровадження бібліотечно-інформаційної системи UNILIB. Першим було введено в дію модуль «Комплектування» (зав. відділом комплектування документів Н.Г. Следь). Електронний каталог (зав. відділом наукової обробки документів Н.О. Стрельникова) було розміщено на web – сторінці бібліотеки. З вересня 2010 року бібліотека впроваджує у роботу нову бібліотечно-інформаційну систему МАРК – SQL. Автоматизовано усі бібліотечні процеси, реалізовано можливість замовлення літератури on-line та електронної доставки документів. Бібліотечна система стала частиною АСУ університету.

РОЗБУДОВА БІБЛІОТЕКИ 2003-2008

08.10.03 видано наказ ректора №96-12 “Про проектування і будівництво бібліотечно-інформаційного центру”. Було розроблено нову концепцію розвитку бібліотеки, почалося оновлення структури бібліотеки.

Згідно наказу ректора №79-12 від 02.09.03 “Про викладання курсу інформаційної культури у ДонНТУ” науково-бібліографічний відділ (зав. відділом О.В. Кулькова) організовує заняття для студентів першого курсу. З 2004 року відділ поновив активну видавничу діяльність. Упорядковуються біобібліографічні покажчики вчених університету. Вийшли з друку перша та друга частини 8-го випуску «Библиографического указателя опубликованных работ профессорско-преподавательского состава ДонНТУ (1990-1997)». Усі покажчики представлено на сайті бібліотеки в електронному вигляді на сторінці “Інформаційні ресурси бібліотеки”, до них постійно додаються нові документи.

З 2005 року до уваги користувачів надано повнотекстові документи баз даних «Зодчий» і «Ліга закон», з 2007 – «Леонорм-інформ» (нормативна література: ДСТУ, ГОСТи та інше)

У січні 2006 року було організовано відділ «Інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення” (зав. відділом С.Г. Гуров), що сприяло розвитку інформаційних технологій у бібліотеці. Почалася організація колекцій електронних документів. Відповідно рішення Ради ректорів Донецької області від 18.03.08 щодо удосконалення роботи бібліотек та за “Концепцією електронної бібліотеки НТБ ДонНТУ”, одним з джерел поповнення електронної бібліотеки стає архів електронних копій видань, що зберігається у сховищах бібліотеки. Для здійснення проекту, благодійним фондом «Спілки друзів Донецької політехніки», для бібліотеки було придбано унікальний книжковий сканер, який дозволяє обережно оцифровувати книги, не завдаючи їм шкоди. Завдяки цьому стануть більш доступними для користувачів найцінніші видання фонду, зокрема створюється повна колекція наукових праць університету. На сайті бібліотеки організовано авторизований доступ до колекції електронних видань.

У травні 2007 року, за рішенням Науково – методичної бібліотечної комісії МОНУ, бібліотека провела міжнародну науково – практичну конференцію «Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів у системі забезпечення наукового та навчально-виховного процесів».

НОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 2008-2013

З 23 лютого 2008 у керівництві бібліотеки відбулися кадрові зміни, а саме: посаду директора бібліотеки посіла Петрова Г.О., заступником директора стала Колюпанова І.Ю., змінилось керівництво деяких відділів. У зв’язку з цим відбулася перебудова системи управління бібліотекою. Директором бібліотеки була розроблена та фінансово обґрунтована «Нова структура і штатний розпис» для  бібліотечно-інформаційного центру.

У грудні 2008 року проведено соціологічне дослідження читачів і організовано читацьку конференцію на тему: «Якою ми бачимо нову бібліотеку» У читацькій конференції взяли участь понад 100 осіб, у тому числі керівники та викладачі факультетів та кафедр, студенти університету, співробітники бібліотеки. Обговорювалась Концепція нової бібліотеки як структури, що є «воротами доступу» до інформаційних ресурсів, які забезпечують сучасні технології навчання. Методична рада бібліотеки розглянула пропозиції респондентів та підготувала «План заходів по впровадженню пропозицій читацької конференції».

У 2008 році до штатного розпису бібліотеки було введено посаду наукового співробітника. Введення даної посади дозволило систематизувати і підвести наукове обґрунтування досліджень, що проводились співробітниками бібліотеки протягом останніх років, оптимізувати і розширити спектр наукової роботи бібліотеки в цілому. З 2009 по 2012 роки бібліотека виконала дослідження наукової теми «Розробка принципів і методів трансформації НТБ ВНЗ у науково-інформаційний центр».

1 вересня 2009 року Донецький національний технічний університет за ініціативою бібліотеки отримав статус учасника проекту ElibUkr, загальнонаціональної мережа університетських Центрів Знань, через iнституцiйнi депозитарії – електронні архіви унiверситетiв. Бібліотека започаткувала створення університетського депозитарію – eDonNTUR(Electronic Donetsk National Technical University Repository). Положення про електронний архів, інформація про рух відкритого доступу були презентовані на семінарі інформаторів кафедр. Завдяки участі у проекті читачі отримали безкоштовний доступ до світових видавництв та колекцій ресурсів. Коштом університету було передплачено доступ до 14 колекцій світових інформаційних ресурсів. Надалі вдосконалюється сайт бібліотеки. Читачі отримали змогу не тільки здійснити пошук у електронному каталозі, а і отримати повний текст документу, розширюються можливості доступу до світових ресурсів. Цьому зокрема сприяло те, що бібліотека стала зоною Wi Fi.

Бажання розповісти про життя бібліотеки, її розвиток і трансформацію, привернути увагу спільноти університету до проблем бібліотеки і разом намітити шляхи для їх вирішення спонукало колектив бібліотеки започаткувати видання Вісника Науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету «Book house». 1 березня 2010 року молоді співробітники створили креативний клуб «Y.E.S.», у якому зібрали талановитих, енергійних, небайдужих читачів. Учасники клубу організовують вечори, екскурсії, виставки творчих робіт, дискутують та обговорюють цікаві теми.

Адміністрація бібліотеки приділяє велику увагу формуванню і вихованню колективу бібліотеки. Створюється Рада молодих бібліотекарів, розроблено систему безперервної освіти, рейтингового оцінювання роботи, готується кадровий резерв, змінюються принципи корпоративної культури. Бібліотека починає засвоювати проектний менеджмент, переходить на  процесну організацію діяльності, застосовує новітні PR технології, засоби реклами.  

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ 2014…

Події 2014 року позначились на роботі бібліотеки таким же трагічним чином, як і на житті університету, і країни в цілому. Припинили роботу постачальники, не виконувався договір про передплату, було припинено усі фінансові операції, у тому числі виплати зарплати.

Більшість користувачів покинули місто, частина працівників бібліотеки не мали можливості добратися до роботи, частина виїхала за межі міста. У таких умовах працівники, що лишались на робочих місцях намагались виконувати поточну роботу: планові перевірки фонду, аналіз методичного забезпечення нових дисциплін, редагування електронний каталог, ретрокаталогізацію та ін.

Восени 2014 року, після захоплення терористами всіх державних установ, стало зрозуміло про необхідність збереження існування університету. 3 жовтня 2014 року Міністерство освіти і науки України (МОНУ) видало наказ №1129 в якому зазначалося, що Донецький національний технічний університет тимчасово переміститься до м. Красноармійська та розміститься на базі Красноармійського індустріального інституту (КІІ) про що 7 жовтня 2014 р. на сайті МОНУ була опублікована відповідна новина. Почалась online реєстрація працівників та студентів, які висловились за життя університету на підконтрольній Україні території.

За умов, що склалися не було і мови про евакуацію бодай частини фондів, навіть не було можливості копіювання і вивезення електронної колекції. Без фондів, без обладнання, без штату, без упевненості у майбутньому, директор бібліотеки переселилась у м.Красноармійськ. Було єдине – підтримка Ляшка Я.О. (на той час в.о. ректора) і команди найвідчайдушніших політехніків.

Все почалось з одного робочого місця директора бібліотеки – письмовий стіл і власний ноутбук. Навчальний процес розпочався, було прийняте рішення про спільне використання фонду бібліотеки Красноармійського індустріального інституту. Вже у грудні 2014 у штат бібліотеки прийнято першого бібліотекаря, наступного року – ще двох. Активно почався процес комплектування фондів.

Джерелами стали як видавництва, так і обмінні фонди бібліотек, благодійні фонди, пожертви. До кінця 2017 року зібрано більше 3 тисяч найновіших та найактуальніших видань, у тому числі 56 назв наукової періодики, формується електронна колекція. Усі надходження відображено у електронному каталозі, організовано автоматизоване обслуговування користувачів, у тому числі фондами бібліотеки Індустріального інституту. Відновлено і активно поповнюється електронний архів університету, продовжено договір на користування БД «Леонорм», університету надано доступ до ресурсу Web of Science. 

Особливо важливим напрямком роботи університету стала виховна робота молоді. Бібліотека бере у цьому найактивнішу участь, розробляє і проводить кураторські години, організовує цікаві інтерактивні заходи, презентації, зустрічі.

Почавши з нового відліку, колектив бібліотеки переосмислює свою роль і місію у нових умовах існування, іде своїм, до цього часу не відомим, шляхом, розвивається, планує своє майбутнє.  

Колекив бібліотеки ДонНТУ. Холод Н.П. комплектування фондів,Черьомухіна І.Б.наукова обробка, бібліоографія, Петрова Г.О. директор, Фролова Н.М. надання бібліотечних послуг (29.09.2017 року)