Читальна зала відкритого доступу

 Фонд читальної зали відкритого доступу налічує

  • 3000 примірників найновішої та найактуальнішої літератури з різних галузей знань (фізико-математичні науки, хімія та хімічні технології, енергетика, машинобудування, металургія, інформатика, гірнича справа, економіка, історія, філософія, художня література та інші).

  • Дисертації та автореферати дисертацій

  • 110 назв періодичних видань за останній рік