Абонемент

Фонд бібліотечних сховищ налічує 90 000 примірників книг, серед яких крім підручників, наукових посібників, наукової і науково-технічної літератури зберігається колекція художньої літератури і літератури з мистецтва та інших соціально-гуманітарних напрямків, 3500 примірників періодичних видань, методичні вказівки кафедр.

Інформація про видання, що зберігаються у фонді відображена у електронному каталозі та традиційних каталогах бібліотеки.