Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів»

ФЕМЗапрошуємо вас до участі в ювілейній Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», яка відбудеться 13-14  травня 2019 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Об’єднання вчених-економістів, студентів і аспірантів для обговорення і вирішення стратегічних питань збалансованого розвитку держави, регіонів та підвищення підприємницької активності суб’єктів господарювання, зростання життєвого рівня населення, підвищення якості суспільних послуг на основі ефективного використання наявного потенціалу,  а також правового забезпечення і державного стимулювання цих процесів.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:

  • Стратегічні пріоритети розвитку економічних відносин на макро- та мікрорівнях (відповідальна особа – к.е.н., доцент кафедри економіки і маркетингу Фоміна  Олена Олександрівна, e-mail: olena.fomina@donntu.edu.ua)
  • Проблеми розвитку фінансів і фінансової науки (відповідальна особа – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки Антоненко Валентина Миколаївна, e-mail: valentyna.antonenko@donntu.edu.ua)
  • Проблеми та розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання (відповідальна особа – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Фіщенко Оксана Миколаївна, e-mail:  oksana.fishchenko@donntu.edu.ua)
  • Теорія і практика сучасного менеджменту (відповідальна особа – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і державного управління Мирошниченко Ганна Борисівна, e-mail:  hanna.myroshnychenko@donntu.edu.ua)

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Українська, англійська, німецька, російська.

Детальніше