На факультеті економіки та менеджменту пройшла Всеукраїнська конференція

Чотирнадцятого травня 2018 р. на базі факультету економіки та менеджменту Донецького національного технічного університету пройшла одинадцята Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених (із зарубіжною участю) «Актуальні проблеми розвитку фінансів і фінансової науки: ідеї та їх впровадження». Організатором заходу виступила кафедра обліку, фінансів та економічної безпеки.

Тематика конференції включала в себе найбільш актуальні й дискусійні питання у сфері сучасних фінансів і охоплювала наступні напрями:

– управління фінансами як функціональна сфера менеджменту підприємств;

– вирішення проблемних питань у сфері оподаткування;

– проблеми розвитку страхової та кредитної сфери в Україні й за кордоном;

– проблеми управління державними фінансами: теоретичний аспект і практичний досвід;

– облік, аналіз і аудит у системі фінансового менеджменту;

– економічна безпека господарюючих суб’єктів і шляхи її забезпечення в умовах кризи.

Учасниками заходу стали 41 студент груп ФПР-15, МПП-15, ЕПР-15, ЕМС-15, ГКЗ-16, ОІП-16, ФБС-16, ЕПР-16, ГКЗп-17, ОІАм-17, ОА-15; аспіранти кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки; викладачі: к.е.н., доценти кафедри ОФЕБ В.М. Антоненко, О.В. Вітренко, О.Є. Бурцева.

Із привітальним словом виступили декан ФЕМ О.А. Олейніков і організатор конференції – к.е.н., доцент кафедри ОФЕБ В.М. Антоненко.

Після цього виступили представники студентства та молоді науковці з наступними доповідями, зокрема:

– В. Устич, аспірант:  «Інтегрована звітність в Україні».

– М. Ковальова, Я. Пономарчук, ст. гр. ФПР-14а: «Управління банківською діяльністю як система».

– Р. Мась, ст. гр. ФПР-14а: «Аналіз конкуренції на ринку страхових послуг в Україні».

– А. Клімова, ст. гр. ФПР-14а: «Аналіз видатків державного бюджету України у 2011-2017 рр.».

– Є. Пономарьова, ст. гр. ОІАм-17: «Поелементний аналіз впливу облікової політики на оціночні показники фінансового стану підприємства»

– О. Кліперт, ст. гр. ЕПР-16: «Бухгалтерські ризики в інформаційному забезпеченні управління підприємством».

– О. Штамбург, Є. Яценко, ст. гр. ФБС-16, О. Голубенко-Ларіна, ст. гр. ЕПР-16: «Місцеві бюджети та їх роль у розвитку територій».

У ході виступів аудиторія задавала доповідачам чимало запитань, а за деякими питаннями розгорталися навіть міні-дискусії.

Що ж до загальних результатів, всього до збірки матеріалів конференції отримано 43 публікації, з них:

10 – з ДонНТУ;

15 – ДонНУ ім. В.Стуса (м. Вінниця);

1 – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці);

1 – Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна (м. Харків);

2 – Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя (м. Тернопіль);

1 – Київська державна навчально-наукова установа Академії фінансового управління (м. Київ);

13 – Республіка Білорусь (8 – Державна сільськогосподарська академія, м. Горки; 5 – Державний економічний університет, м. Мінськ).

По закінченні заходу доповідачі та найбільш активні учасники конференції були відзначені дипломами та почесними грамотами.

В. М. Антоненко,
доцент кафедри ОФЕБ

финальное