gerb et

Кафедра електронної техніки

Адреса: пл. Шибанкова, 2, аудиторія 3.116,
м. Покровськ, Донецької обл., Україна, 85300.

e-mail: et@donntu.edu.ua

Контакти викладачів кафедри електронної техніки

Вовна Олександр Володимирович,

доктор технічних наук, професор,
академік Академії Метрології України,
завідувач кафедри електронної техніки,
e-mail: oleksandr.vovna@donntu.edu.ua; vovna_alex@ukr.net.

Детальніше

Вовна Олександр Володимирович народився 5 серпня 1979 року у селі Павлівка Мар’їнського району Донецької області.

У 1998 році закінчив Донецький технікум промислової автоматики за спеціальністю технічне обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки, отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою та здобув кваліфікацію техніка-електроніка.

У 1998 році вступив до Донецького національного технічного університету на факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики, спеціальність електронні системи. У 2002 році отримав диплом бакалавра з відзнакою та здобув кваліфікацію бакалавра електроніки.

У 2002 – 2004 рр. навчався у магістратурі ДонНТУ. У січні 2004 року успішно захистив магістерську роботу на тему «Обґрунтування структури каналу вимірювання концентрації оксиду вуглецю інфрачервоного газоаналізатору засобами імітаційного моделювання» та отримав диплом магістра електронних систем з відзнакою.

З 2004 року асистент кафедри електронної техніки ДонНТУ.

З 2005 року навчався у аспірантурі ДонНТУ без відриву від виробництва.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах» та отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

З 2010 року доцент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри електронної техніки.

З 2013 р. навчання у докторантурі ДВНЗ «ДонНТУ» з відривом від виробництва за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

З 2016 р. доцент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ», а з червня 2016 року — професор кафедри електронної техніки.

З 2017 р. призначений на посаду завідувача кафедри електронної техніки ДВНЗ«ДонНТУ».

У 2017 р. обраний дійсним членом Академій метрології України.

У 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри електронної техніки.

Навчальні курси: Керує науково-дослідною роботою студентів, переддипломними практиками, курсовим проектуванням, кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів, дисертаційними роботами аспірантів. Викладає основні навчальні курси: «Твердотіла електроніка»; «Пристрої аналогової електроніки»; «Пристрої імпульсної електроніки»; «Пристрої цифрової електроніки»; «Комп’ютерна електроніка»; «Основи схемотехніки»; «Теорія поля»; «Електронні системи»; «Оптоелектронні та акустичні пристрої та системи».

Виробничі досягнення. Автор 4 монографій, 9 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України та ДВНЗ «ДонНТУ», 110 наукових статей, 27 патентів України на винаходи і корисні моделі.

Удостоєний у 2004 році подяки міського голови м. Донецька за активну участь у суспільному житті міста Донецька, відмінні показники у навчанні та науковій діяльності. Має почесну грамоту у науковій та новаторській діяльності та у зв’язку із Днем винахідника та раціоналізатора (П-6 від 18.08.2010 р.) від Донецької обласної ради профспілок, а також лауреат обласного конкурсу «Кращій молодий вчений», 2011 рік, який проводився Донецькою обладміністрацією. Має почесну грамоту від Донецької облдержадміністрації Донецької обласної військово-цивільної адміністрації за багаторічну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки в регіоні та з нагоди Дня науки (травень 2016 р.). Нагороджений грамотою від Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» за особисті трудові досягнення у професійній діяльності, бездоганну працю, вагомий внесок у формування та реалізацію державної політики у сфері освіти і науки України та з нагоди святкування 95-річчя від дня заснування ДонНТУ (2016 р.).

Сфера професійних інтересів. Розробка комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системи концентрації газових компонент і пилу для умов підвищеної вибухонебезпеки промислових підприємств; розробка методів та засобів підвищення точності, швидкодії та метрологічної надійності газоаналітичних засобів вимірювання.

ORCID 0000-0003-4433-7097

Google Scholar

Wiki.donntu.edu.ua

11

 

Зорі Анатолій Анатолійович,

доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
академік Української Технологічної Академії,
професор кафедри електронної техніки,
e-mail: anatolii.zori@donntu.edu.ua; zori_aa@ukr.net

Детальніше
Зорі Анатолій Анатолійович народився 11 листопада 1941 року у м. Донецьк. У 1964 році закінчив Донецький політехнічний інститут (ДПІ) за спеціальністю автоматика та телемеханіка, отримав диплом з відзнакою та здобув кваліфікацію інженер-електрик. З 1965 по 1968 рік асистент, а з 1968 по 1969 рік старший викладач кафедри автоматики та телемеханіки ДПІ.

У 1969 році вступив до аспірантури при кафедрі фізичної гідродинаміки Донецького державного університету, яку закінчив захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології ім. Д.І. Менделєєва (м. Санкт-Петербург).

З 1972 по 1974 рік працював на посаді старшого викладача кафедри технічних засобів систем управління Донецького державного університету, а з 1974 по 1979 рік на посаді доцента цієї ж кафедри.

У 1979 прийнятий на посаду доцента кафедри автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ, а з 1981 року обраний деканом факультету автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ. З 1986 по 1991 рік доцент кафедри АСУ ДПІ, а з 1991 по 1992 рік докторант, старший науковий співробітник цієї ж кафедри.

У 1992 році захистив докторську дисертацію на тему «Теория, методы и средства повышения точности информационно-измерительных систем вертикального зондирования океана» за спеціальністю 05.11.16 – інформаційно-вимірювальні системи.

З 1993 року професор кафедри АСУ, а з 1993 році завідувач новоствореної кафедри промислової електроніки, яка у подальшому була перейменована у кафедру електронної техніки Донецького національного технічного університету. У 1994 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі промислової електроніки.

З 2017 року професор кафедри електронної техніки.

Навчальні курси. Проф. Зорі А.А керує науково-дослідною роботою студентів, переддипломними практиками, курсовим проектуванням, кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів,  дисертаційними роботами аспірантів і докторантів. Викладає основні навчальні курси: «Пристрої аналогової електроніки», «Пристрої імпульсної електроніки», «Аналогова схемотехніка», «Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси».

Виробничі досягнення. Під його керівництвом у ДПІ (ДонНТУ) з 1984 р. створена наукова школа з питань розробки та досліджень методів і засобів для вимірювання гідрофізичних та екологічних параметрів водних середовищ і створення на їх базі ефективних інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Теоретичний напрям наукових досліджень – розробка нових принципів, методів і засобів підвищення точності вимірювань.

За найважливішими науково-дослідними роботами, які виконувалися за спеціальними постановами Уряду та планом Міносвіти України під керівництвом і при безпосередній участі проф. Зорі А.А. створена, випробувана і впроваджена низка автоматизованих зондуючих ІВС типів «Метеор», «Дельфін», «Кондор», «Аргос», які впровадженні та використовуються в Україні та Росії. Починаючи з 90-х років по теперішній час при виконанні НДР співробітниками наукової школи під керівництвом проф. Зорі А.А. розроблені та реалізовані нові принципи, методи і засоби підвищення точності вимірювань параметрів водних середовищ. У виконаних роботах досягнуті суттєві, як технічні, так і економічні ефекти.

Комплекс «Дельфін» демонструвався у 1988 р. на Лейпцизькому ярмарку і нагороджений Золотою медаллю і дипломом. Комплекси «Кондор», «Аргос» демонструвалися на багатьох закордонних виставках, остання з котрих – Всесвітня виставка «Експо-2000» у Гановері.

У пріоритетний тематичний напрям ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» згідно з наказом МОНУ від 07.06.2011р. № 535 п.3.2.1. «Нові інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-частотний аналіз. Інформаційно-вимірювальні технології» призначено керівником цього наукового напрямку д.т.н., проф. Зорі А.А. З 2006 р. почали розвиватися наукові дослідження по теорії і практиці побудови комп’ютеризованих вимірювальних систем контролю концентрації газів і пилу в рудничній атмосфері, які є актуальними і важливими для вугільної промисловості України.

Зорі А.А. є членом науково – експертної ради секції «Приладобудування» Міністерства освіти і науки України, був директором Донбаської філії головного НДІ метрології і сертифікації цього ж міністерства. Він також обраний академіком і віце-головою Донбаського відділення Української технологічної академії та членом-кореспондентом Петровської академії наук та мистецтв (м. Санкт-Петербург, Росія) по відділенню технічних та природничих наук.

Професором Зорі А.А. відкриті та діють на кафедрі аспірантура і докторантура, під його керівництвом захищені 13 кандидатських і 3 докторських дисертації. За його активною участю у ДонНТУ створена спеціалізована вчена рада щодо захисту докторських дисертацій Д.11.052.03, він є першим заступником Голови ради. Працював членом експертної ради ВАК України з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій. Наукові дослідження і технічні рішення проф. Зорі А.А. успішно використовує у навчальній роботі. За його ініціативою відкриті нові напрями підготовки «Електроніка» і «Приладобудування», які є важливими для регіону. Він був членом навчально-методичної ради МОНУ з «Електроніки».

На основі отриманих наукових результатів проф. Зорі А.А. опублікував 360 праць, серед яких 42 книги, 60 авторських свідоцтв і патентів України (21 з них впроваджені). За актуальність та новизну наукових розробок Зорі А.А. нагороджений низкою медалей (Велика пам’ятна, Срібні, Бронзові) і знаками «Винахідник СРСР», Держстандарту України «За заслуги в галузі стандартизації, метрології, сертифікації і акредитації». У 2001 році проф. Зорі А.А. включений до Британського збірника Міжнародного біографічного центру Кембриджа «Видатні особи XXІ  сторіччя» (Кембрідж, 2001) і нагороджений почесним Дипломом та іменною Срібною медаллю. За значний вклад у розвиток науки і техніки України наказом Президента України Л. Кучми  від. 15.05.2003 № 405 проф. Зорі А.А. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а у 2011 році нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Сфера професійних інтересів. Розробка і створення інформаційно-вимірювальних комплексів для гідрофізичних і екологічних досліджень, іншим напрямом наукової діяльності є підвищення ефективності оптоелектронних інформаційно-вимірювальних систем концентрації метану та пилу в умовах промислових підприємств.

Wiki.donntu.edu.ua

7

 

Лактіонов Іван Сергійович

кандидат технічних наук,
доцент кафедри електронної техніки,
e-mail: ivan.laktionov@donntu.edu.ua

Детальніше
Лактіонов Іван Сергійович, народився 3 грудня 1988 року в місті Сніжне Донецької області.

У 2012 році закінчив ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» та отримав кваліфікацію магістра з електронних систем. Тема магістерської роботи: «Обґрунтування структури та дослідження електронної системи виявлення пожежо- та вибухонебезпечної ситуації в умовах промислових підприємств».

З 2012 по 2015 року навчався в аспірантурі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

У 2015 року захистив у спеціалізованій Вченій раді Д 11.052.03 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на тему: «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів».

З 2015 року – асистент кафедри електронної техніки , а з 2016 року працює на посаді доцента кафедри електронної техніки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

З 2017 року виконує обов’язки заступника декана факультету КІТАЕР.

Навчальні курси: «Методи аналізу та розрахунку електронних схем», «Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення електронних систем», «Сучасні мікроконтролери в електронних системах», «Методи оцінки ефективності вимірювальних приладів і систем» та ін.

Виробничі та наукові досягнення: автор понад 35 друкованих наукових праць: 1 колективна монографія, 2 колективних навчальних посібники, 15 публікацій у наукових фахових виданнях МОН України; 2 публікації в наукових збірниках, що входять до бази Scopus; 20 статей та тез доповідей на наукових Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

У 2017 році був нагороджений Дипломом Переможця обласного конкурсу «Молода людина року 2017. Номінація – молодий вчений року».

Наукові та професійні інтереси: прогресивні технології з підвищення ефективності комп’ютеризованих інфокомунікаційних систем моніторингу та керування мікрокліматом аграрних об’єктів.

ORCID 0000-0001-7857-6382

Google Scholar

Штепа Олександр Анатолійович 

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри електронної техніки,
e-mail: oleksandr.shtepa@donntu.edu.ua

Детальніше

Штепа Олександр Анатолійович народився 6 лютого 1979 року в м. Димитров Донецької області.

У 2001 р. закінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю електронні системи, отримав диплом з відзнакою та присвоєння кваліфікації магістра електронної систем

З 2001 р. по 2005 р. навчався в аспірантурі на кафедрі електронної техніки.

З 2005 р. по 2014 р. асистент кафедри електронної техніки.

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат технічних наук на тему «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система електрофізіологічних сигналів» за спеціальністю 05.13.05 – комп`ютерні системи та компоненти і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 2014 р. доцент кафедри електронної техніки.

З 2015 р. вчений секретар Вченої ради факультету КІТАЕР.

Навчальні курси. Керує науково-дослідною роботою студентів, переддипломними практиками, курсовим проектуванням, кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів, читає дисципліни: «Фізичні основи електроніки», «Мікропроцесорна техніка», «Проектування електронних засобів і систем», «Сучасні мікроконтролери», «Системотехнічні методи та засоби відображення інформації» та ін.

Наукові досягнення: Автор 42 публікацій, з них 36 наукового характеру, в тому числі 17 у спеціалізованих фахових наукових виданнях та 4 монографії, а також 6 публікацій навчально-методичного характеру за останній рік.

Сфера професійних інтересів: комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи, мікропроцесорна техніка, цифрова обробка сигналів.

ahmedov

 

Ахмедов Рамін Нізамійович

магістр,
асистент кафедри електронної техніки,
e-mail: ramin.akhmedov@donntu.edu.ua

Детальніше

Ахмедов Рамін Нізамійович народився 19 листопада 1992 року у місті Донецьк.

У 2009 році вступив до Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» на факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики. У 2013 році отримав диплом бакалавра з відзнакою та здобув кваліфікацію бакалавра з електронних пристроїв та систем.

У 2013-2015 рр. навчався у магістратурі ДВНЗ «ДонНТУ». У січні 2015 року успішно захистив магістерську роботу на тему «Обґрунтування структурної схеми електронної системи захисту від електроураження в системі живлення двошвидкісного асинхронного двигуна» та отримав диплом магістра електронних систем з відзнакою.

З 2015 року асистент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

У 2015 році аспірант кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

Навчальні курси: Проводить лабораторні та практичні заняття з основних навчальних курсів: «Інформатика», «Обчислювальна техніка та програмування», «Пристрої аналогової електроніки», «Пристрої цифрової електроніки», «Мікропроцесорна техніка», «Вступ до фаху та комп’ютерні технології», «Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації».

Виробничі досягнення. Автор 7 наукових статей.

Сфера професійних інтересів. Розробка комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем концентрації газових компонент і пилу; мікропроцесорна та обчислювальна техніка.

Загальні відомості про кафедру

Кафедру електронної техніки (ЕТ) створено у березні 1993 р. на базі кафедр «Автоматики і телемеханіки» та «Автоматизованих систем управління» Донецького національного технічного університету.

Кафедра електронної техніки є випусковою для спеціальностей:

Студенти кафедри отримують кваліфікаційну підготовку в області комп’ютерних інформаційних технологій, електронних пристроїв та систем, приладобудування, проектування та розробки мікропроцесорних систем збору, обробки і передачі інформації, а також створенню як промислових, так і непромислових вимірювальних приладів і систем.

На кафедрі діє аспірантура і докторантура за науковими спеціальностями 123 Комп’ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Наукові напрямки роботи співробітників кафедри

Розробка електронних приладів, засобів та інформаційно-вимірювальних систем на кафедрі здійснюється з 1980 р. З 2006 року у відповідності до «Програм наукових досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України за пріоритетними напрямками науки і техніки»: «Інформаційні і телекомунікаційні технології», згідно з Законом України від 12.10.2010 р. № 2519 – 17 та «Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій», згідно з постановою Кабінету міністрів України від 07.09.2011 р. №942 на кафедрі створено науковий напрямок у галузі розробки сенсорів вимірювальних каналів, підвищення точності та швидкодії комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем для наукових досліджень та екологічного моніторингу.

Робота виконується у рамках таких держбюджетних робіт ДВНЗ «ДонНТУ», що фінансувалися МОН України, приватними компаніями України:
 • «Розробка швидкодіючих методів і засобів виміру концентрації метану у рудничній атмосфері вугільної шахти» (Д–15–06), № 0106U001267.
 • «Розроблення швидкодіючого вимірювача концентрації метану для системи газового захисту вугільних шахт» (Д–14–07 за договором № ДЗ/364–2007), № 0107U007159.
 • «Підвищення ефективності мікропроцесорної інформаційно-вимірювальної системи контролю концентрації метану для системи газового захисту вугільних шахт» (Д–16–09), № 0108U010586.
 • «Розроблення методів та засобів підвищення метрологічної надійності газоаналітичних вимірювачів в умовах підвищеної вибухонебезпечності промислових підприємств» (Д–5–11), № 0111U004016.
 • «Розробка методів та засобів оперативного контролю
  запилення рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт» (Д–3–13), № 0112U005894.
 • «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт» (Д–15–06), №0115U002655.
 • Госпдоговірної роботи «Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного оптико-абсорбційного методу контролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт», 10 – 294 за договором № 752 (10 – 294).
 • Розробка системи вимірювального контролю концентрації метану та пилу для визначення меж вибуховості рудничної атмосфери шахт (Д-1-17), №0117U000638.

У рамках цього напрямку:

 •  

З 2011 року на кафедрі виконуються розробки та впровадження структурно-алгоритмічної організації комп’ютеризованої системи віддаленого адаптивного моніторингу та керування параметрами мікроклімату промислових теплиць на основі розвитку науково-теоретичних положень й здійснення практичних досліджень із комплексного вимірювання параметрів мікроклімату теплиць у рамках держбюджетних науково-дослідних тем ДВНЗ «ДонНТУ»:

 • «Підвищення ефективності  електронних приладів та систем» (Н–11–11), № 0111U007025.
 • «Розробка інтелектуальних вимірювальних модулів електронних систем контролю параметрів фізичних середовищ» (Н–9–14), № 0114U003414.
 • «Розробка методів і засобів підвищення ефективності комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем технологічних процесів»(Н–6–17), № 0117U002754.

У рамках цього напрямку підготовлена та захищена у 2015 р. кандидатська дисертація на тему «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів» (асистент Лактіонов І.С., науковий керівник проф.
Вовна О.В.).

7575Співробітники кафедри (Вовна О.В., Тарасюк В.П.) брали участь у міжнародній освітній програмі TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України», в рамках якої ДонНТУ отримав сучасне промислове обладнання для автоматизації технологічних процесів.

Наукові та навчально-методичні матеріали

У 2016 році співробітники кафедри (Вовна О.В., Тарасюк В.П.) взяли участь у  програмі EduNet 2016 та пройшли стажування в тренінг-центрі PHOENIX CONTACT Electronics, Bad Pyrmont (Федеративна Республіка Німеччина) й отримали  сертифікати PC Work «The application programmer»  та «Training Course of EduNet Members».

Підручники та навчальні посібники:
 1. Переверзєв, А.В. Моделювання в електроніці: [підручник] / А.В. Переверзєв, В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.П. Тарасюк, О.В. Вовна, В.В. Багрій – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 352 с. (ISBN 978-966-377-088-8 Гриф МОНУ № 14/18.2-638 від 25.03.2005 р.).
 2. Зорі, А.А. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої [Електронний ресурс]: електронний підручник /А.А. Зорі, В.П. Тарасюк, О.М. Стародубцева, О.В. Вовна; ДонНТУ. – Донецьк, 2008. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Режим доступу: http://fkita.donntu.edu.ua/et/book/obobshen/index.html. – Загл. з екрану. (Гриф МОНУ № 14/18-Г-1656 від 7.07.2008 р.).
 3. Бойко, В.І. Методи аналізу і розрахунку електронних схем: [підручник] / В.І. Бойко, О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.Д. Коренєв – 3-е вид., доповн. і переробл. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – 326 с. (ISBN 978-966-377-128-1 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-4633 від 7.06.2011 р.).
 4. Сенько В.Ф. Енергетична електроніка: [навчальний посібник] / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 228 с. (ISBN 978-966-377-145-8 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-15244 від 01.10.2012 р.)
 5. Бойко В.І. Прилади і системи екологічного моніторингу (вступ до фаху): [навчальний посібник] / В.І. Бойко, О.В. Вовна, А.А. Зорі., В.А. Порєв. – 3-е вид., доповн. і переробл. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 292 с. (ISBN 978-966-2762-19-8 Гриф МОН України № 1/11-3770 від 06.05.2010 р.).
 6. Сенько В.Ф. Енергетична електроніка: [навчальний посібник] / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. – 312 с. (ISBN 978-966-377-189-2 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-15244 від 01.10.2012 р.).
 7. Вовна, О.В. Аналітичні прилади та системи: навч. посіб. / О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.А. Порєв, В.П. Приміський; під заг. ред. В.А. Порєва. – Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 330 с. (ISBN 978-966-377-197-7 Гриф ДВНЗ «ДонНТУ» Протокол № 7 від 31.03.2016 р.).
 8. Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії: навч. посіб. / А.А. Зорі, В.М. Лукашенко, В.М. Співак та ін.; під заг. ред. О.В. Вовни. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 312 с. (ISBN 978-966-377-198-4 Гриф ДВНЗ «ДонНТУ» Протокол № 7 від 31.03.2016 р.).
 9. Сенько, В.Ф. Теорія електричних кіл: навч. посіб. / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, І.С. Лактіонов. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. – 254 с. (ISBN 978-966-377-205-9 Гриф ДВНЗ «ДонНТУ» Протокол № 8 від 23.01.2017 р.)
 10. Зорі, А.А. Сучасні мікроконтролери. Теорія і практика використання стандартних модулів Arduino: навч. посіб. / А.А. Зорі, В.П. Тарасюк, О.А. Штепа. – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. – 280 с.

Монографії:
 1. Методы и средства аналитического измерения концентрации газовых компонент и пыли в рудничной атмосфере угольных шахт / А.В. Вовна та ін. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – 260 с.
 2. Кузнецов, Д.Н. Измерительные микропроцессорные системы скорости и температуры потоков газа и жидкости: монография / Д.Н. Кузнецов, А.А. Зори, А.Е. Кочин; под общ. ред. А.А. Зори. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – 226 с.
 3. Вовна,А. Методы и средства измерения концентрации газовых компонент / А. Вовна, А. Зори, М. Хламов. – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 244 с. – Режим доступа: https://www.lap-publishing.com/catalog/. – ISBN-13: 978-3-8484-2767-3.
 4. Кузнецов,Д. Измерительные системы скорости и температуры: [монография]  / Д. Кузнецов, А. Зори, А. Кочин. – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 212 с. – Режим доступа: https://www.lap-publishing.com/catalog/. ISBN-13: 978-3-659-22523-9.
 5. Башков, Е.А. Методы и средства идентификации источников радиоизлучения / Е.А. Башков, А.Г. Воронцов, Н.М. Гришко и [др.]; под ред. проф. А.А. Зори. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2010. – 345 с.
 6. Зори, А.А. Информационно-измерительные системы. Применение интеллектуальных модулей, методов и средств повышения точности физических измерений / А.А. Зори, В.Д. Коренев, С.И. Клевцов, О.Н. Пьявченко, М.Г. Хламов. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2011. – 198 с.
 7. Вовна, О.В. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт: монографія / О.В. Вовна. – Покровськ (Красноармійськ): ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 336 с.
 8. Лактіонов, І.С. Комп’ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів ґрунтів та мікроклімату промислових теплиць: монографія / І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 212 с.

Напрями підготовки:

Здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями:

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Youtube PDF
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152-Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології
171 Електроніка 171-Електронні пристрої та системи; Біомедичні пристрої та системи

Факультети

Структурні підрозділи