Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки

Адреса: пл. Шибанкова, 2, аудиторія 3.206,
м. Покровськ, Донецької обл., Україна, 85300.

Телефон: +380 99 4776791

E-mail: fkitaer.dekanat@donntu.edu.ua

веб сайт: http://fkitaer.donntu.edu.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/

Петелін

Go64xywobZQ

Декан факультету:
доц., к.т.н Петелін Едуард Анатолійович
eduard.petelin@donntu.edu.ua

Перший заступник декана:
к.т.н. Лактіонов Іван Сергійович
ivan.laktionov@donntu.edu.ua

Заступник декана:
к.п.н. Золотарьова Оксана Вікторівна
oksana.zolotarova@donntu.edu.ua

Сучасна структура факультету включає 4 кафедри:

  • Автоматики та телекомунікацій , зав. каф., к.т.н., доц. Поцепаєв Валерій Валерійович
  • Електронної техніки зав. каф., д.т.н.,професор Вовна Олександр Володимирович
  • Електричної інженерії зав. каф., к.т.н., доц. Колларов Олександр Юрійович
  • Мовної підготовки зав. каф., к.пед.н., доц. Кабанець Марина Миколаївна

Напрями підготовки:

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями:

17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  
172

Телекомунікації та радіотехніка   

  
15 Автоматизація та приладобудування

151

152

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
144 Теплоенергетика   

Напрями підготовки:

Здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність Youtube PDF
141 Електроенергетика 141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

-

172 Телекомунікації та радіотехніка 172-Телекомунікації та інформаційна безпека*

-

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152-Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології
171 Електроніка 171-Електронні пристрої та системи; Біомедичні пристрої та системи
172 Телекомунікації та радіотехніка 172-Інформаційні та телекомунікаційні мережі

Факультети

Структурні підрозділи