Співробітники відділу

shvec

Ірина Борисівна Швець
проректор з міжнародних зв’язків, д.е.н., професор

«Відмінник освіти». Нагороджена Почесними Грамотами Міністра освіти і науки України за підготовку переможців всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад. Переможець обласного конкурсу Донецької обласної державної адміністрації «Жінка Донбасу» у номінації «Жінка – науковець року». Подяка Міжнародного благодійного Фонду «Україна 3000».

Керівник делегації волонтерів за програмою обміну досвідом «Освітні технології для талановитої та обдарованої молоді» (за запрошенням Державного Департаменту США). Наукові та викладацькі стажування в університетах Бельгії, Великобританії, Нідерландів, Німеччини, США, Фінляндії, Франції, Швеції. Член Європейської організації економістів з праці (EALE). Голова Правління Донецької міської громадської організації «Асоціація менеджерів з управління персоналом».

Голова спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Д 11.052.07. Має 17 захищених аспірантів і докторантів. Головний редактор збірника «Наукові праці ДонНТУ, серія економічна». Викладає дисципліни «Менеджмент персоналу», «Нормування праці».

Коло наукових інтересів: регламентація роботи персоналу підприємств, нормування праці, забезпечення умов ефективного формування та використання персоналу.

grabovenko

Ірина Сергіївна Грабовенко
начальник відділу міжнародних зв’язків, к.філ.н., доцент 

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,кваліфікація –викладач німецької, англійської мов, зарубіжної літератури та української мови і літератури.

З 2007 р. працює у Донецькому національному технічному університеті (асистент, доцент). Кандидат філологічних наук (2012 р.) за спеціальністю 10.02.15 – «Загальне мовознавство», тема дисертації: «Лінгвістичні виміри піар-впливу в масмедійному політичному дискурсі». Викладає дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» та «Російська мова як іноземна». Виконавець держбюджетної науково-дослідної теми «Текст і дискурс у комунікативній діяльності фахівця».

Коло наукових інтересів: медіалінгвістика, політична лінгвістика, піар-вплив.

E-mail: ird@donntu.edu.uaigrabovenko@ukr.net

vereshak

Оксана Павлівна Верещак
виконуючий обов'язки начальника відділу міжнародних зв'язків 

Закінчила Донецький національний університет, кваліфікація–філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури, перекладач.

З 1995 р. працює у Донецькому національному технічному університеті. Участь у міжнародних тренінгах та семінарах: Telc-тренінг «Труднощі складання завдань для перевірки письмової компетентності і транспарентні критерії оцінювання» (Університет Отто Фон Геріке, м. Магдебург, Німеччина, 2015 р.), семінар з викладання іноземних мов для технічних університетів (DAAD, м. Донецьк, 2003 р.), семінар з викладання іноземної мови (Інститут Гете, м. Донецьк, 2000 р.). Асистент кафедри мовної підготовки ДВНЗ «ДонНТУ».

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземної мови.

E-mail: vereshak1972@ukr.net

skirda

Алла Євгенівна Скирда
перекладач відділу міжнародних зв’язків 

Закінчила Донецький національний університет, кваліфікація – філолог-германіст, перекладач, викладач англійської мови та літератури.

З 1994 р. працює у Донецькому національному технічному університеті (асистент, старший викладач). Досвід перекладання загальнонаукової, технічної та економічної літератури, наукових доповідей та статей. Стажування з викладання англійської мови: British Council (м. Донецьк), DonStream (м. Донецьк), Masterclass Language and Teacher Training Centre (м. Київ). Перекладач навчальних курсів «Management», «New Methods of Fire Extinguishing». Виконавець держбюджетної науково-дослідної теми «Методи формування практичної спрямованості майбутніх фахівців технічного профілю на прикладі дисциплін гуманітарного циклу».

Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи та методика викладання англійської мови.

E-mail: alla.skyrda@ukr.net

3

Альона Юріївна Сидоренко
фахівець відділу міжнародних зв’язків

Закінчила Дніпропетровський національний технічний університет, кваліфікація - спеціаліст програмного забезпечення автоматизованих систем.

З 2015 р. працює у Донецькому національному технічному університеті. Має досвід організації та проведення міжнародних конференцій, зустрічей.

Коло інтересів: філософська, класична,  художня та сучасна література.

E–mail: alenafionova@ukr.net

popova

Оксана Володимирівна Попова
фахівець відділу міжнародних зв'язків

Закінчила Донецький національний університет, кваліфікація – філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури, перекладач.

У ДонНТУ працює з 1995 р. викладачем німецької і англійської мов. Брала участь у семінарах з викладання німецької мови Гете-інституту, тренінгах з технічної німецької мови від DAAD, міжнародних семінарах Лінгвістичного центру Магдебурзького університету Отто-фон-Герике, форумах Спілки викладачів німецької мови України, стажуванні для викладачів англійської мови від Британської Ради. Має досвід перекладання загальнонаукової, технічної та економічної літератури, наукових доповідей та статей. Закінчила аспірантуру ДонНТУ.

Коло наукових інтересів: лінгвокультурні аспекти професійної підготовці у немовному ВНЗ.

Е-mail: oksana.popova@donntu.edu.ua