bk1

За ініціативи Інституту вищої освіти НАПН України

            

Британська Рада, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундація лідерства для вищої освіти Сполученого Королівства  започаткували Програму розвитку лідерського потенціалу університетів та наприкінці 2015 р. оголосили конкурс для участі в проекті.

На підставі спільних домовленостей Інституту вищої освіти НАПН України, Британської Ради в Україні, Фундації лідерства для вищої освіти (Велика Британія) і за підтримки Міністерства освіти і науки України було оголошено конкурс для участі вітчизняних закладів вищої освіти в другому циклі Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України. Відбірковий комітет Програми отримав майже 100 заявок від університетів України, які ретельно розглянув і обрав 12 переможців, серед яких – команда Донецького національного технічного університету.

Мета Програми – сприяння реформуванню сектора вищої освіти шляхом розвитку лідерського потенціалу університетів України. Протягом трьох років (2015 – 2018 рр.) до участі у Програмі планується залучити 40 університетів України.

У результаті реалізації Програми до 2018 року очікується досягнення таких результатів: 

 • Створення національної мережі «агентів змін» – фахівців, готових упроваджувати інноваційні зміни у своїх закладах вищої освіти
 • Здійснення 40 міжуніверситетських партнерських обмінів між університетами України та Великої Британії
 • Введення механізмів розповсюдження, співпраці й обміну ефективною практикою розвитку лідерського потенціалу університетів
 • Ефективне застосування лідерського потенціалу «агентів змін» у системі вищої освіти або окремого закладу через визнання їх статусу та покращення індикаторів досягнень університету
 • Чітке розуміння університетами своєї ролі та відповідальності в умовах розширеної автономії через оновлення університетських стратегій.

Мета проекту команди ДонНТУ: Якісне реформування місцевих громад і бізнесу за рахунок використання наукового, культурного та просвітницького потенціалу університету. Посилення соціальної ролі й участі університету в суспільстві на підставі збільшення автономії навчального закладу.

Завдання проекту:

 • активізація та посилення ролі університету в громадському житті міста;
 • розвинення взаємодії з громадськими організаціями з метою розбудови потенціалу суспільства та залучення широкого кола представників місцевих громад до участі у спільних проектах;
 • організація та проведення силами студентського самоврядування ДонНТУ просвітницьких, культурних і спортивних заходів для місцевого співтовариства задля посилення соціальної мобілізації, згуртованості, а також формування громадянської та патріотичної самосвідомості громади.
 • Створення платформи для взаємодії університету з учнями шкіл, ліцеїв і студентами технікумів, спрямованої на сприяння їхньому професійному самовизначенню з урахуванням специфіки регіону та потреб ринку праці;
 • організація та проведення заходів, спрямованих на становлення громадської самосвідомості та підвищення рівня патріотизму місцевої громади;
 • побудова механізму ефективної взаємодії з бізнес-співтовариством щодо професійної підготовки представників підприємств на базі ДонНТУ та більш повної реалізації кадрового потенціалу регіону.

Лідер команди: Олександра Следь, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.

Контакти: тел.:050-602-39-80. Email:oleksandra.sled@ukr.net

Учасники команди:

 • Ірина Швець, проректор з міжнародних зв’язків, професор, доктор економічних наук;
 • Анна Воропаєва, доцент кафедри автоматики та телекомунікацій, кандидат технічних наук;
 • Андрій Сурженко, декан факультету машинобудування, екології та хімічних технологій, доцент;
 • Олександр Мірошкін, декан факультету комп’ютерних наук і технологій, доцент;
 • Галина Лисенко, начальник відділу з організації виховної роботи студентів;
 • Святослав Якименко, студент Донецького національного технічного університету

statya-2

 

Графік реалізації Програми:

 • Лютий 2016 р. – Вступний тренінг Development Centre (м. Київ);
 • Лютий – березень 2016 р. – Командна діяльність з підготовки проекту в університеті;
 • Березень 2016 р. – Подача заявок на отримання гранту у межах компонента Academic Partnership Awards на реалізацію мобільності до британського університету для підтримки роботи над проектом;
 • Травень 2016 р. – Модуль 1 компонента Future Leadership Development (м. Київ);
 • Червень 2016 р. – Тренінг Change Academy (м. Київ);
 • Червень 2016 – січень 2017 р. – Реалізація командного проекту (у своєму університеті та візит до Сполученого Королівства);
 • Жовтень 2016 р. – Модуль 2 компоненту Future Leadership Development (м. Київ);
 • Вересень 2016 р. – Семінар з моніторингу проектів (м. Київ);
 • Січень 2017 р. – Модуль 3 компонента Future Leadership Development (м. Київ);
 • Лютий 2017 р. – Презентація результатів проекту лідерами команд – компонент Team Leaders Debrief (м. Київ).

Реалізація Проекту командою ДонНТУ

Заходи, які було організовано за участі команди лідерів ДонНТУ

Фестиваль «З країни в Україну»

Укладання угоди з бізнес-партнерами «Фенікс-контакт» і «Авдіївський коксохімічний завод» щодо заснування тренінгового центру для підприємств і студентів у галузі діагностики промислового обладнання

Ювілей ДонНТУ

Святкування Дня Європи

Проведення серії «наукових пікніків» для школярів та студентів у рамках святкових заходів, присвячених 95-річному ювілею ДВНЗ «ДонНТУ»

Проведення «Ярмарку вакансій»

Проведення патріотично-просвітницьких заходів для місцевої громади та студентського співтовариства в рамках «Тижня пам’яті небесної сотні»

Організація та проведення творчої майстерні для молоді міста «Розкрий себе з ДонНТУ»