Євген Іванович Збиковський

 завідувач кафедри хімічних технологій, к.т.н., доцент

Коло наукових інтересів

Підземна газифікація вугілля, поліпшення якості коксу, моделювання
хімічних та енергетичних технологій в хімічній промисловості

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: yevhen.zbykovskyi@donntu.edu.ua

 Швец

Ірина Борисівна Швець

проректор з міжнародних зв’язків, д.е.н., професор

Коло наукових інтересів

Регламентація роботи персоналу підприємств, нормування праці,
ефективність формування та використання персоналу

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: int_vice_rect@donntu.edu.ua

В'ячеслав Юрійович Каулін

 доцент кафедри хімічних технологій, к.т.н.

Коло наукових інтересів

Хімічна переробка палива, вуглецевих композитних матеріалів,
полімерних композиційних матеріалів

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: viacheslav.kaulin@donntu.edu.ua

Олександра Миколаївна Следь

керівник аспірантури/докторантури, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Коло наукових інтересів

Розвиток лідерcтва у вищій освіті;
внутрішня, вимушена міграція населення

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: oleksandra.sled@ukr.net