543966-TEMPUS-2013-BE-TEMPUS-JPCR

Коротка назва проекту: «HETES»

Національний спільний проект

Пріоритет – Реформування навчальних планів і програм

Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 30 листопада 2016 (продовжений до 31.08.2017)

Програма фінансування ЄС:

Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту ЄС програми Темпус: € 916 072,14

Цільова група: викладачі, студенти, слухачі системи післядипломної освіти, представники промисловості, суспільство в цілому.

Отримувач гранту: Католицький університет Льовену, Льовен, Бельгія

Мета та завдання проекту:

 • Розробити навчальний курс «Екологічно стійкий промисловий розвиток» для магістрів, аспірантів і слухачів системи післядипломної освіти, який охоплює такі галузі промисловості, як гірнича справа, металургія, енергетика, машинобудування та мехатроніка.
 • Розробити програму підготовки інженерів, де міждисциплінарні екологічні аспекти відповідно представлені.
 • Створити міжфакультетські центри стійкого розвитку в 5 українських університетах.
 • Створити платформу для співпраці між сферами освіти, науки, промисловості та державної влади відповідно до потреб стійкого суспільства.

Напрями діяльності за проектом:

 • Вивчення найкращих європейських практик реформування вищої інженерної освіти відповідно до вимог сталого розвитку.
 • Розробка брошури «Підготовка інженерів для сталого розвитку: європейський досвід».
 • Визначення компетентностей, кваліфікацій та результатів навчання.
 • Розроблення змісту нового курсу для програм підготовки магістрів та аспірантів.
 • Розроблення навчальних матеріалів до курсу.
 • Вибіркове оновлення існуючих дисциплін, що викладаються.
 • Підготовка людських ресурсів для міжфакультетських центрів.
 • Розробка плану дій «Вища освіта для екологічно стійкого промислового розвитку».
 • Створення міжфакультетських центрів сталого розвитку.
 • Створення спільних навчальних підрозділів.
 • Ознайомлення з європейським досвідом щодо навчання впродовж життя.
 • Розроблення методологічних рекомендацій щодо реформування післядипломної / безперервної освіти.
 • Розробка навчального курсу «Екологічно стійкий промисловий розвиток» для слухачів системи післядипломної освіти.

Очікувані результати:

 • Навчальний курс «Екологічно стійкий промисловий розвиток» для програм підготовки магістрів та аспірантів, який розроблено та впроваджено у 5 українських університетах.
 • Нова програма підготовки інженерів, зорієнтована на міждисциплінарні екологічні аспекти, що впроваджена за 6-ма напрямами навчання (магістерський та аспірантський рівні) у 5 українських університетах.
 • Понад 150 українських співробітників ознайомляться з європейським досвідом розроблення навчальних програм та інституційної розбудови для потреб сталого розвитку.
 •  Міжфакультетські центри сталого розвитку, створені в 5 українських університетах.
 • Курс для системи післядипломної освіти та модель кращих промислових практик, запропоновані для сектору промисловості.