561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

 

Коротка назва проекту: «GameHub»

Національний Спільний проект

Пріоритет: Вища освіта та суспільство

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2018

Програма фінансування ЄС:

Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 811193,33 Євро

Цільова група: представники професорсько-викладацького складу університетів; студенти університетів; ветерани АТО; непрацевлаштовані люди; тимчасові українські переселенці; підприємства (ІКТ, сектор творчого/грального розвитку).

Отримувач гранту: Університет Деусто, Іспанія

Мета та завдання проекту:

Загальна мета проекту GameHub – забезпечити можливість працевлаштування та самоствердження випускників ВНЗ, непрацевлаштованих інженерів, а також ветеранів Антитерористичної операції (АТО) в Україні через забезпечення їх знаннями та навичками, які вимагає цифрова гральна індустрія (ГІ) – яка має широкий мережевий вплив на світову галузь економіки. Гральна індустрія, що базується на віртуальному робочому підході, дозволяє розвивати високотехнологічну сферу і, таким чином, валовий внутрішній продукт без великих інвестицій.


Завдання проекту:

 • Встановити моніторінговий інструмент компетентностних профілей та тренінгу, необхідний для працевлаштування на українському ринку інформаційних компьютерних технологій, враховуючи можливості міжнародних мереж та бізнесу.
 • Створити інфрастурктуру GameHub в кожному українському ВНЗ, що сприятиме розвитку знань та компетенцій в сфері підприємництва й виробництва цифрових ігр через розробку навчальних матеріалів, підготовку та консультування співробітників ВНЗ та тренінгових центрів.
 • Взаємовигідне та перспективне співробітництво між академічним світом, службами, що працевлаштовують, ветеранською асоціацією та гральною індустрією, що сприятиме зміцненню українського бізнес-сектору інформаційних компьютерних технологій, який знаходиться на стадії свого становлення.

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз в сфері ІКТ, включаючи цифровий гральний сектор для обслуговування та навчання.
 • Створення структури GameHub в університетах.
 • Підготовка викладачів ВНЗ та слухачів з центрів працевлаштування.
 • Пілотне використання ресурсів GameHub.
 • Контроль та моніторинг якості проектної діяльності.
 • Розповсюдження проектних результатів заради майбутньої стійкості напрацювань проекту.
 • Менеджмент та координація проектної діяльності членів проектного консорціуму.

Очікувані результати:

 • Проведений аналіз робіт та задач та визначена схема компетенцій – інструмент моніторингу – для успішних робітників та підприємств в сфері ІКТ та ГІ.
 • Побудована концепція, структура та можливості GameHub у поєднанні з ігровою лабораторією.
 • Тренінг прибл. 180 викладачів українських університетів, 500 студентів та 150 непрацевлаштованих, включаючи ветеранів АТО.
 • 18   двомовних навчальних   модулів,   розроблених в рамках GameHub, та включених до навчальних планів українських ВНЗ.
 • Встановлені зв’язки в українських ВНЗ між академічним світом, підприємствами та службами працевлаштування – поміст GameHub.
 • Міжнародна проектна конференція та ярмарки праці з ігрового дизайну, організовані проектним консорціумом в Україні.