598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP

Коротка назва проекту: dComFra

Напрям: Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 15 листопада 2018 – 14 листопада 2021

Програма фінансування ЄС:
Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Пріоритет: вища освіта та суспільство

Національні пріоритети – Розвиток шкільної та професійно-технічної освіти на рівні вищої та вищої освіти та Recognit

Сума гранту ЄС програми Темпус: € 952.946,00

Цільова група: вчителів шкіл та професійних навчальних закладів, біженці, АТО-ветерани, суспільство в цілому.

Отримувач гранту: Університет Вітовта Великого, м. Каунас, Литва

Мета проекту:

Проект dComFra був ініційован задля гармонізації Європейських ініціатив з структури цифрових компетентностей для вчителів і для громадян до української реальності та для складання української рамкової структури цифрових компетенцій; задля забезпечення реформування підвищення кваліфікації вчителів з точки зору цифрових компетенцій; щоб розширити горизонти і можливості громадян, включаючи переселенців і ветеранів АТО, а отже підвищити їх можливості для національного/міжнародного працевлаштування і самодостатності, забезпечити їх залученість у життя суспільства; і реалізувати це через інноваційні ініціативи, що відповідають запитам цифрового суспільства та європейським стандартам.

Завдання проекту:

 • розробити українську рамкову структуру цифрових компетентностей для педагогів та громадян на базі Європейської рамкової структури цифрових компетентностей для педагогів та громадян;
 • заснувати українську національну цифрову мережу. За участі українських партнерів, створити основу мережі. За участі європейських партнерів, отримати досвід національних мереж європейських країн;
 • побудувати інфраструктуру та засоби dComFra: створити центри цифрових компетентностей  з набором необхідного програмного забезпечення та обладнання для практичної реалізації проектно-орієнтованого підходу; створити та керувати структурою дистанційного навчання; підготувати декілька спеціальних груп громадян (переселенців та ветеранів АТО); заснувати осередки Української національної цифрової мережі; створити платформу дистанційної освіти для підвищення кваліфікації шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти та усіх зацікавлених груп населення;
 • Розробити навчальні модулі цифрових компетентностей, навчальні модулі будуть розподілені за групами: 1) для вчителів закладів середньої та професійно-технічної освіти та для підвищення кваліфікації; 2) для переселенців / ветеранів АТО та існуючих груп та організацій переселенців / ветеранів АТО; 3) для громадян та всіх, кого це цікавить.

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз потреб у цифрових компетентностях.
 • Аналіз рамкових структур цифрових компетентностей ЄС DigComp.
 • Запуск Української національної цифрової мережі.
 • Створення центрів цифрових компетентностей на базі кожного українського університету-партнера.
 • Навчання викладачів університету, як тренерів за програмою цифрових компетентностей.
 • Презентація Української рамкової структури цифрових компетентностей.
 • Розроблення мінімум 14 навчальних модулів цифрових компетентностей.
 • Проектування онлайн-платформи цифрових компетентностей.
 • Пілотні тренінги для шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти, переселенців/ветеранів АТО з вибірковою міжнародною сертифікацією учасників.
 • Розробка плану якості та внутрішня/зовнішня оцінка проекту.
 • Розробка та впровадження стратегії поширення та сталого розвитку.

Очікувані результати:

 • Проаналізовано необхідність цифрових компетентностей.
 • Проаналізовано рамкові структури цифрових компетентностей ЄС DigComp.
 • Запущено Українську національну цифрову мережу.
 • Центри цифрових компетентностей представлено в 7 університетах України.
 • Навчено українських викладачів-тренерів цифрових компетентностей.
 • Представлено Україньску рамкову структуру цифрових компетентностей.
 • Розроблено мінімум 14 навчальних модулів цифрових компетентностей.
 • Розроблено онлайн-платформу цифрових компетентностей.
 • Проведено пілотні тренінги для шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти, переселенців/ветеранів АТО з вибірковою міжнародною сертифікацією учасників.
 • Розроблено план якості, виконано внутрішню та зовнішню оцінку проекту.
 • Розроблена та впроваджена стратегія поширення та сталого розвитку.
 • Здійснено фінансове та оперативне управління проектом.