Основні напрями діяльності та функції відділу

Відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом Донецького національного технічного університету та підпорядковується проректору з міжнародних зв’язків. Діяльність Відділу спрямована на встановлення й розвиток міжнародного співробітництва Університету в науковій, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо пошуку іноземних партнерів, іноземних джерел фінансування, створення підґрунтя для співробітництва з іноземними закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо. Пріоритетним напрямком діяльності Відділу є організаційна робота щодо залучення викладачів та співробітників Університету до участі у міжнародних проектах, грантах та програмах.

Основні напрямки міжнародного співробітництва:

 • укладання та забезпечення реалізації міжнародних угод з питань співробітництва в галузі освіти та науки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Університету, навчання і стажування студентів та аспірантів закордоном;
 • реалізація спільних з іноземними партнерами проектів та програм;
 • організація та проведення міжнародних конференцій;
 • участь у створенні міжнародних об’єднань, організацій, асоціацій з наукової й освітянської діяльності та ділового співробітництва;
 • організація культурних обмінів;
 • реалізація інших видів міжнародного співробітництва.

Основою для міжнародного співробітництва є взаємовигідні двосторонні або багатосторонні угоди між ДВНЗ «ДонНТУ» та його закордонними партнерами, а також міжнародні проекти Університету. Укладені угоди і проекти реєструються і зберігаються у Відділі. Реєстрації підлягають також всі матеріали, що направляються закордон для участі в конкурсах або для підписання угод.

Основні функції відділу:

 • пошук іноземних партнерів для міжнародного співробітництва;
 • інформування структурних підрозділів Університету про конкурси на участь у міжнародних програмах, проектах та допомога в підготовці й оформленні необхідних документів;
 • надання консультацій працівникам, студентам та аспірантам Університету про можливості навчання та стажування закордоном та чинні міжнародні програми, фонди, стипендії;
 • оформлення відповідних документів на відрядження закордон викладачів, студентів, аспірантів та інших співробітників Університету;
 • підготовка та організація прийому іноземних делегацій та окремих іноземних громадян, що прибувають в Університет на запрошення керівництва університету та забезпечення виконання програм їх перебування в університеті;
 • створення бази даних працівників та студентів, що вільно володіють іноземними мовами для їх подальшої участі у міжнародних програмах та проектах;
 • підготовка документів, що регламентують міжнародну діяльність в Університеті (положення, накази, розпорядження, методичні рекомендації, тощо).
 • забезпечення взаємодії структурних підрозділів Університету в сфері міжнародного співробітництва;
 • міжнародна переписка.