Вчена рада

Відбулося засідання №5 вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

24-5-2019    Вчена рада    50   
ДонНТУ

23.05.2019 р.  відбулося засідання №5 вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Під час засідання було заслухано і затверджено звіти про роботу Костянтинівського та Бахмутського індустріальних технікумів у 2018-2019 навч. році,  внесено зміни до переліку рейтингових показників науково- педагогічних працівників університету, присвоєно вчені звання співробітникам, затверджено навчальні плани підготовки молодшого […]

18 квітня 2019 р. відбулося  засідання №4 Вченої ради ДВНЗ

22-4-2019    Вчена рада    37   
ДонНТУ

18 квітня 2019 р. відбулося  засідання №4 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Під час засідання було розглянуто й затверджено  річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2018 рік, навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік за освітнім ступенем “Бакалавр”, на базі повної загальної середньої  освіти […]

28.02.2019 р. відбулося засідання №2 Вченої ради

4-3-2019    Вчена рада    81   
ДонНТУ

Під час засідання обговорювались кадрові питання, результати зимової екзаменаційної сесії першого семестру 2018-2019 навчального року, результати випуску бакалаврів і магістрів у грудні- січні 2018-2019 навч.року, затверджено звіти голів Екзаменаційних комісій, підсумки роботи центру кар’єри та маркетингу у 2017-2018 навчальному році та ін.

1 засідання Вченої ради у 2019 р.

4-3-2019    Вчена рада    93   
ДонНТУ

24.01.2019 р. відбулося перше засідання ВР у поточному році

Під час засідання було обговорено та затверджено “Правила прийоиму до ДонНТУ у 2019 році,” рекомендовано до публікації наукові та навчальні видання.

Відбулося засідання №5 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

23-12-2018    Вчена рада    88   
ДонНТУ

19 грудня 2018 р. відбулося засідання №5 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Під час засідання було вирішено кадрові питання, затверджено звіти про роботу спеціалізованих вчених рад у 2018 році, рекомендовано до видання збірники наукових праць, затверджено Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у ДонНТУ, звіти з НДР, Правила прийому до Бахмутського та Костянтинівського індустріальних технікумів ДонНТУ, освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти, розроблені на підставі прийнятих  Стандартів вищої освіти.

Відбулося засідання №4 вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

23-11-2018    Вчена рада    104   
ДонНТУ

22 листопада 2018 р. відбулося засідання №4 вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ». Під час засідання було заслухано і обговорено доповідь декана факультету МЕХТ А.М.Сурженка про роботу з питань підвищення якості підготовки та престижності спеціальностей факультету, виступ директора бібліотеки Г.О.Петрової про нормативні документи щодо запровадження принципів академічної доброчесності, виступ проректора з наукової […]

Засідання №3 Вченої ради ДонНТУ

26-10-2018    Вчена рада    133   
ДонНТУ

25 жовтня 2018 р. пройшло засідання №3 Вченої ради ДонНТУ.  Під час засідання було обговорено результати рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників, ухвалено низку рішень, що стосуються такої оцінки, затверджено обрання за конкурсом на присвоєння вчених звань,  затверджено стратегію профорієнтаційної роботи ДонНТУ, обговорено  окремі положення Умов прийому на навчання до закладів вищої […]

Засідання №2 Вченої ради ДонНТУ

26-9-2018    Вчена рада    143   
ДонНТУ

06 вересня 2018 р. пройшло засідання №2 Вченої ради ДонНТУ.  Під час засідання було обговорено звіт про підсумки роботи Приймальної комісії у 2018,  затверджено звіти голів екзаменаційних комісій випуску фахівців з вищою освітою, внесено зміни до “Правил прийому до ДонНТУ”, “Положення про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів у ДВНЗ ДонНТУ”, […]

Засідання №1 Вченої ради ДонНТУ

26-9-2018    Вчена рада    120   
ДонНТУ

30 серпня 2018 р. пройшло засідання №1 Вченої ради ДонНТУ. Під час засідання було затверджено план роботи Вченої ради ДВНЗ ДонНТУ на 2018-2019 навчальний рік, схвалено рішення про реорганізацію структурних підрозділів університету, затверджено подання кандидатів на призначення іменних стипендій на 2018 – 2019 навчальний рік, звіт стипендіата Кабінету Міністрів України […]

відбулося засідання вченої ради 11

27-6-2018    Вчена рада    111   
ДонНТУ

26 червня 2018 року відбулося засідання вченої ради ДонНТУ №11, на якому було затверджено зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ” у 2018 році.