Вчена рада

28.02.2019 р. відбулося засідання №2 Вченої ради

4-3-2019    Вчена рада    50   
ДонНТУ

Під час засідання обговорювались кадрові питання, результати зимової екзаменаційної сесії першого семестру 2018-2019 навчального року, результати випуску бакалаврів і магістрів у грудні- січні 2018-2019 навч.року, затверджено звіти голів Екзаменаційних комісій, підсумки роботи центру кар’єри та маркетингу у 2017-2018 навчальному році та ін.

1 засідання Вченої ради у 2019 р.

4-3-2019    Вчена рада    67   
ДонНТУ

24.01.2019 р. відбулося перше засідання ВР у поточному році

Під час засідання було обговорено та затверджено “Правила прийоиму до ДонНТУ у 2019 році,” рекомендовано до публікації наукові та навчальні видання.

Відбулося засідання №5 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

23-12-2018    Вчена рада    69   
ДонНТУ

19 грудня 2018 р. відбулося засідання №5 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Під час засідання було вирішено кадрові питання, затверджено звіти про роботу спеціалізованих вчених рад у 2018 році, рекомендовано до видання збірники наукових праць, затверджено Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у ДонНТУ, звіти з НДР, Правила прийому до Бахмутського та Костянтинівського індустріальних технікумів ДонНТУ, освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти, розроблені на підставі прийнятих  Стандартів вищої освіти.

Відбулося засідання №4 вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

23-11-2018    Вчена рада    80   
ДонНТУ

22 листопада 2018 р. відбулося засідання №4 вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ». Під час засідання було заслухано і обговорено доповідь декана факультету МЕХТ А.М.Сурженка про роботу з питань підвищення якості підготовки та престижності спеціальностей факультету, виступ директора бібліотеки Г.О.Петрової про нормативні документи щодо запровадження принципів академічної доброчесності, виступ проректора з наукової […]

Засідання №3 Вченої ради ДонНТУ

26-10-2018    Вчена рада    110   
ДонНТУ

25 жовтня 2018 р. пройшло засідання №3 Вченої ради ДонНТУ.  Під час засідання було обговорено результати рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників, ухвалено низку рішень, що стосуються такої оцінки, затверджено обрання за конкурсом на присвоєння вчених звань,  затверджено стратегію профорієнтаційної роботи ДонНТУ, обговорено  окремі положення Умов прийому на навчання до закладів вищої […]

Засідання №2 Вченої ради ДонНТУ

26-9-2018    Вчена рада    115   
ДонНТУ

06 вересня 2018 р. пройшло засідання №2 Вченої ради ДонНТУ.  Під час засідання було обговорено звіт про підсумки роботи Приймальної комісії у 2018,  затверджено звіти голів екзаменаційних комісій випуску фахівців з вищою освітою, внесено зміни до “Правил прийому до ДонНТУ”, “Положення про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів у ДВНЗ ДонНТУ”, […]

Засідання №1 Вченої ради ДонНТУ

26-9-2018    Вчена рада    100   
ДонНТУ

30 серпня 2018 р. пройшло засідання №1 Вченої ради ДонНТУ. Під час засідання було затверджено план роботи Вченої ради ДВНЗ ДонНТУ на 2018-2019 навчальний рік, схвалено рішення про реорганізацію структурних підрозділів університету, затверджено подання кандидатів на призначення іменних стипендій на 2018 – 2019 навчальний рік, звіт стипендіата Кабінету Міністрів України […]

відбулося засідання вченої ради 11

27-6-2018    Вчена рада    79   
ДонНТУ

26 червня 2018 року відбулося засідання вченої ради ДонНТУ №11, на якому було затверджено зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ” у 2018 році.

Відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №10

25-6-2018    Вчена рада    188   
ДонНТУ

21 червня 2018 року відбулося засідання Вченої ради ДВНЗ “ДонНТУ”. Під час засідання було заслухано і затверджено звіти  про роботу Костянтинівського та Бахмутського індустріальних технікумів протягом 2017-2018 навчального року, Гуманітарної ради, Ради студентського самоврядування. Крім того, затверджено результати першого етапу конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, наданих науковцями […]

Відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №9

25-5-2018    Вчена рада    203   
ДонНТУ

24 травня 2018 року відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №9. Під час засідання було розглянуто і затверджено освітньо- професійні програми підготовки бакалавра, магістра, реорганізацію кафедр, встановлено нову вартість навчання. Також було розглянуто і затверджено звіт про акредитаційний самоаналіз освітньої програми  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Костянтинівського індустріального технікуму, розглянуто питання обрання за конкурсом та присвоєння вчених звань.