Вступнику: До уваги вступників!

Новина до уваги вступниківШановні вступники!

 Звертаємо Вашу увагу на те, що при подачі заяв на вступ до ДВНЗ «ДонНТУ» Ви обираєте конкурсні пропозиції відповідно до спеціальностей Університету, що відрізняються за певними характеристиками. Зокрема, в залежності від наявності на спеціальності місць державного замовлення виділяють:

  • закриті конкурсні пропозиції – конкурсні пропозиції із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням – виділений обсяг місць державного замовлення не змінюється протягом вступної кампанії. Перелік конкурсних предметів для вступу (сертифікатів ЗНО) зафіксовано МОН в Умовах прийому до закладів вищої освіти України у 2018 році. При подачі заяв на такі спеціальності необхідно встановити пріоритетність від 1 до 7. Відповідно до рейтингового списку та пріоритетності заяв, вступники рекомендуються до зарахування на місця державного замовлення та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
  •  небюджетні конкурсні пропозиції – конкурсні пропозиції, на які не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням – відповідно до рейтингового списку, вступники рекомендуються до зарахування тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Перелік конкурсних предметів для вступу (сертифікатів ЗНО) встановлюється Університетом в Правилах прийому.

Ви можете подавати до 7 заяв на 4 спеціальності для участі в конкурсі на місця державного замовлення. При вичерпанні можливості подавати заяви на участь в конкурсі на місця державного замовлення, всі інші заяви на закриті пропозиції будуть подібні до заяв на небюджетні пропозиції. Кількість поданих заяв на небюджетні пропозиції та на закриті пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Використовуйте усі існуючі можливості, передбачені Правилами прийому, при подачі заяв для вступу до Університету у 2018 р.!