Прийом документів для переведення в Донецький національний технічний університет з інших вищих навчальних закладів, в межах ДонНТУ.

Наступне поновлення відбудеться в період: з 01.07.18 по 31.08.18

 

Переведення та поновлення студентів здійснюються в межах ступеня освіти «Бакалавр».

Переведення та поновлення на 1 курс не допускаються.

Переведення студентів з інших вищих навчальних закладів в ДонНТУ незалежно від форми навчання здійснюється за згодою ректорів обох вузів.

Студент, який бажає перевестись з іншого вузу, подає заяву на ім’я ректора навчального закладу, в якому він навчається, і після отримання його письмової згоди звертається до Приймальної комісії ДонНТУ.

Для переведення студентів в ДонНТУ з інших навчальних закладів, з однієї форми навчання на іншу, а також з одного напряму (спеціальності) на інший в межах університету подаються наступні документи:

 • заява встановленого зразка (заповнюється при подачі документів);
 • письмова згода ректора вищого навчального закладу, в якому навчається заявник, з печаткою вищого навчального закладу;
 • залікова книжка (оформлена відповідно до вимог);
 • подання встановленого зразка (заповнюються при подачі документів, оформляється у приймаючому деканаті ДонНТУ, відображає наявність академічної різниці);
 • копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи), завірена в установленому порядку;
 • при переведенні на бюджетну форму можуть бути представлені документи, які надають переважне право на зарахування (копія свідоцтва про встановлені урядом пільги, довідка про проживання в районі, постраждалому від аварії на Чорнобильській АЕС, довідка про інвалідність I або II групи, учасник АТО);
 • особи, які переводяться на позабюджетні місця, укладають договір про повну компенсацію витрат на навчання (2 примірники для фізичних осіб та 3 екземпляри для юридичних осіб);

Паспорт вступник пред’являє особисто.

Поновлення студентів, відрахованих раніше з вищого навчального закладу, здійснюється за наказом ректора незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин відрахування, наявності трудового стажу та форми навчання.

Особи, які одержували ступінь освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» та були відраховані, мають права на поновлення (на ІІ курс).

Особи, що поновлюються, подають наступні документи:

 • заява та подання встановленого зразка (заповнюються при подачі документів);
 • оригінал документа про повну загальну середню освіту;
 • академічна довідка (оригінал) (для студентів, що навчалися раніше у ВНЗ, які залишилися в зоні АТО (не евакуйовані) – оригінал залікової книжки встановленого зразка, завіреної печатками деканату);
 • витяг з наказу про відрахування (за наявності);
 • копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи), завірена в установленому порядку (для заочників);
 • при відновленні на місця державного замовлення можуть бути представлені документи, що дають переважне право на зарахування (копія свідоцтва про встановлені урядом пільги, довідка про проживання в районі, постраждалому від аварії на Чорнобильській АЕС, довідка про інвалідність I або II групи);

Паспорт вступник пред’являє особисто.

До заяви, поданої в паперовій формі, додається:

 • копії документів, що посвідчують особу та громадянство (паспорт (3 сторінки));
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Положення про порядок переведення, поновлення та відрахування студентів у ДВНЗ “ДонНТУ“(pdf)