Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами, що вступають для отримання ОС «бакалавр»:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна форма

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

01 липня 2019 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

30 серпня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

1 сесія
10 липня 2019 року

2 сесія
26 липня 2019 року

3 сесія
27 серпня 2019 року

Для осіб, що проходять співбесіду

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год. 16 липня 2019 року

Строки проведення співбесід

17 – 19 липня 2019 року

Надання рекомендацій для зарахування, оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 12.00 год.

20 липня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 10.00 год. 22 липня 2019 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15.00 год. 22 липня 2019 року

Для осіб, що складають вступні іспити

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год. 16 липня 2019 року

Строки проведення вступних іспитів

17 – 22 липня 2019 року

Для осіб, що вступають за загальними Умовами

Закінчення прийому заяв та документів:

– за державним або регіональним замовленням

о 18.00 год. 
22 липня 2019 року

о 18.00 год. 
22 липня 2019 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

1 сесія
22 липня 2019 року

2 сесія
22 серпня 2019 року

3 сесія
24 вересня 2019 року

Для осіб, що складають вступні іспити та осіб, 
що вступають за загальними Умовами

Надання рекомендацій для зарахування, оприлюднення списку рекомендованих:

– за державним або регіональним замовленням

не пізніше 18.00 год. 26 липня 2019 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 13.00 год.
01 серпня 2019 року;

30 серпня 2019 року**

1 сесія 
01 серпня 2019 року

2 сесія 
23 серпня 2019 року

3 сесія
25 вересня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним або регіональним замовленням

не пізніше 18.00 години 31 липня 2019 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

06 серпня 2019 року

30 серпня 2019 року

27 вересня 2019 року

не пізніше

1 сесія
06 серпня 2019 року

2 сесія
30 серпня 2019 року

3 сесія
27 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

– за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12.00 год. 1 серпня 2019 року

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 
16.00 год. 
07 серпня 2019 року

12.00 год. 
31 серпня 2019 року

12.00 год.
30 вересня 2019 року

1 сесія
07 серпня 2019 року

2 сесія
31 серпня 2019 року

3 сесія
не пізніше 12.00 год.
30 вересня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб*

не пізніше 12.00 год. 9 серпня 2019 року.

* Особи, які претендують на переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні виконати умови до зарахування не пізніше 18.00 години 07 серпня 2019 року.

** У випадках, передбачених п. 6 цього Розділу.

 

 

Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами, що вступають для отримання ОС «бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста:

Етапи вступної кампанії

Строки за формами навчання

денна форма

заочна форма

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

1 хвиля: 10 липня 2019 р.

2 хвиля: 12 серпня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів 

о 18.00 год. 22 липня 2019 року

1 хвиля: 22 липня 2019 р.

2 хвиля: 23 серпня 2019 р.

Строки проведення фахових випробувань

23–30 липня 2019 року

1 хвиля: 23–30 липня 2019 р.

2 хвиля: 27–28 серпня 2019 р.

Надання рекомендацій для зарахування, оприлюднення списку рекомендованих:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше 12.00 год. 
31 липня 2019 року;

– не пізніше 12.00 год. 
1 серпня 2019 року;

1 хвиля: не пізніше 12.00 год. 01 серпня 2019 р.

2 хвиля: не пізніше 12.00 год. 29 серпня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше 16:00 год.
07 серпня 2019 р.

– не пізніше 16:00 год.
07 серпня 2019 р.

– не пізніше 16:00 год.
29 серпня 2019 р.

1 хвиля: не пізніше 16:00 год.
07 серпня 2019 р.

2 хвиля: не пізніше
29 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше 12.00 год. 
09 серпня 2019 року,

– 09 серпня 2019 року;
– не пізніше 12.00 год. 
30 серпня 2019 р.;*

1 хвиля: 09 серпня 2019 р.

2 хвиля: не пізніше 12.00 год. 30 серпня 2019 р.

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

– до 12:00 год.

08 серпня 2019 р.

 

* Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами, що вступають для отримання ОС «магістр»:

Етапи вступної кампанії

Строки за формами навчання: 
денна, заочна

спеціальності галузей 
03, 05, 07, 12

Інші спеціальності

Реєстрація для складання ЄВІ

з 13 травня до 18:00 год. 03 червня 2019 року

Складання додаткових вступних випробувань при вступі за іншою спеціальністю

13– 31 травня 
2019 року

Особи, що мають право вступати за результатами вступних іспитів 
замість єдиного вступного випробування**

Початок прийому заяв та документів

17 червня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 червня 2019 року

Проведення вступного випробування з іноземної мови

02 липня 2019 року

Усі категорії вступників

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року;

08 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2019 року

23 липня 2019 р.

23 серпня 2019 р.

Строки проведення фахових випробувань

05 – 26 липня 
2019 року

23 – 30 липня 
2019 року

27 – 30 серпня 
2019 року

Надання рекомендацій для зарахування:

– за державним замовленням

01 серпня 2019 року

– за кошти фізичних та юридичних осіб

02 серпня 2019 року

02 серпня 2019 року

30 серпня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18.00 год. 
10 серпня 2019 року;

10 серпня 2019 року,

не пізніше 13 вересня 2019 року*

не пізніше 18.00 год. 
10 серпня 2019 року;

10 серпня 2019 року,

31 серпня 2019 року,

не пізніше 13 вересня 2019 р.

Зарахування вступників

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12.00 год.

11 серпня 2019 року;

11 серпня 2019 року

не пізніше 12.00 год.

11 серпня 2019 року;

11 серпня 2019 року,

31 серпня 2019 року,

не пізніше 13 вересня 2019 року*

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

до 10:00 години 11 серпня 2019 р.

Додаткові строк прийому на навчання 
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб***

Прийом заяв та документів

01 вересня – 11 жовтня 2019 року

Проведення фахових випробувань

15 – 18 жовтня 2019 року

Надання рекомендацій для зарахування:

18 жовтня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 12:00 год. 19 жовтня 2019 року

Зарахування вступників

19 жовтня 2019 року

* Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

** Для осіб, визначених в п. 5 цього розділу

*** За визначеним Приймальною комісією переліком конкурсних пропозицій